met o.a. dank aan:   WML - Watertorens.eu
 

De eerste watertorens dienden voor de watervoorziening van de stoomlocomotieven
van de Nederlandse Spoorwegen.
Door het hele land werden de watertorens op stationscomplexen gebouwd.

De NS-watertoren (Rijksmonument) op het stationsemplacement te Roermond (1928) is hiervan een voorbeeld. Deze toren is bijzonder omdat er van dit soort nog maar heel weinig zijn overgebleven (architect S. van Ravensteijn).

de ombouw en de stalen trap zijn jaren geleden gesloopt

 

  

In vergelijking met de later gebouwde drinkwatertorens waren de meeste van deze torens klein van omvang.
Deze torens zijn nagenoeg allemaal afgebroken.
Zo ook de watertoren in Brunssum, gebouwd in 1952 en in 1988 gesloopt. Hoogte was 56 meter en inhoud 600 m3.

_____________________________
 


De watertoren in de heide boven op de Geulhemmergroeve.
De ijzeren toren (niet meer aanwezig) werd ook gebruikt als uitzichttoren.

_____________________________


Vanaf het midden van de 19e eeuw verrezen in Nederland ruim 260 drinkwatertorens.
De watertoren was het visitekaartje van het waterbedrijf en daarom heeft elke drinkwatertoren zijn eigen opvallende architectonische vormgeving en uitstraling.
In Nederland staan vandaag de dag nog ongeveer 170 drinkwatertorens.
Een heel klein deel wordt nog als drinkwatertoren gebruikt.
Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw valt zowel bij de industrie als bij de drinkwaterleiding de keus steeds meer op de hydrofoorinstallatie, het technische alternatief voor de watertoren.De eerste watertoren in de regio Roermond, bouwjaar 1898.
Hoogte 27,25 meter en inhoud 300 m3.
Architect: H.P.N. Halbertsma.
De toren en enkele bijgebouwen zijn in 1945 door Duits oorlogsgeweld verwoest
en stonden op een terrein langs de Roermondsestraat te Herten.Herten: de Roermondsestraat, in het midden woningen langs de rechts gelegen Wilhelminastraat en
links de oude watertoren (afbeelding van voor 1945)


_____________________________


Net als de waterputten en waterpompen zullen uiteindelijk ook de watertorens hun feitelijke functie verliezen.
Indien voor de torens geen herbestemming kan worden gevonden zal sloop wel weer het enige perspectief zijn en zal op dat moment net als bij het verwijderen van de stad- en dorpspompen/putten weer een stukje tastbare historie voor het nageslacht verloren gaan.

De provincie Limburg telt nog negen in goede bouwkundige staat verkerende watertorens en een tot het onderste deel afgebroken watertoren.

Correctie
:  

de eerste sloop heeft helaas al plaats gevonden. 
In het voorjaar van 2004 is de watertoren in Venlo op de Groote Heide van de aardbodem verdwenen. 
En toen waren er nog maar acht (en een stukje).

_____________________________

 

 


Watertoren te Heerlen (Heerlerbaan) in aanbouw ca 1914/15

 


De watertoren te Heerlen (Heerlerbaan) omstreeks 1920

 


Watertoren te Heerlen (Heerlerbaan) omstreeks 1955

 


Watertoren te Heerlen (Heerlerbaan) voor 1976

 


Watertoren te Schimmert, 1935

 


Maastricht Tongerseweg 135, watertoren klooster 1930

 


De voormalige watertoren in Venray (jaren geleden gesloopt) nabij Huize St.Servatius

\


De watertoren in aanbouw op de Grote Heide te Venlo.
De bouw werd in augustus 1956 gestart en uitgevoerd door de firma P.Knols uit Maastricht

 


Aanleg van een watertoevoerleiding vanaf het pompstation naar het centrum van Venlo (50er jaren)

 


De watertoren en het waterpompstation in de 60er jaren van de vorige eeuw

 


De watertoren te Steyl nabij het klooster

 


Watertoren te Tegelen (ca 1940).
De toren staat op een steilwand en is gelegen aan Egypte 28 te Tegelen.

 

Watertoren te Tegelen ca 1955 (met een aantal opstijgende luchtballonnen)

 

Watertoren te Sittard (Hoogveld) gesloopt in 1975

 

 

Foto's van de Limburgse watertorens:
© Colofon en Copyright:  Schumulder.nl

 

.

Watertoren te SCHIMMERT ("de Reus van Schimmert").

Bouwjaar 1927. Architect: Jos Wielders.

De watertoren is gelegen hoek Bockhofweg / Hagensweg te Schimmert. De toren is in 1927 in gebruik genomen en is 38 meter hoog.

De hoogste verdiepeing is bereikbaar via 156 traptreden.

In vroeger jaren bevond zich op de bovenste verdieping het "Oranje-Restaurant" (mooi uitzicht).

De inhoud van het betonnen vlakbodemreservoir bedroeg 1.150 m3 water (een miljoen honderdvijftigduizend liter).

De toren zal op termijn de drinkwaterfunctie verliezen en eigenaar WML beraadt zich over een zinvolle bestemming van de toren.