WML

In 1925 begon men in Limburg met het aanleggen van waterleidingen.
In oostelijk Zuid-Limburg kwamen tussen 1910 en 1920 openbare waterleidingbedrijven.
Medio tweede helft van de 20e eeuw gingen particuliere, gemeentelijke en openbare waterleidingbedrijven op
in de provinciale watermaatschappijen voor Zuid-Limburg en Noord- en Midden Limburg.
Op 1 juli 1973 fuseren zij onder de naam WML (Waterleiding Maatschappij Limburg).
In 2002 wordt het gemeentelijk waterleidingbedrijf van Maastricht overgenomen en is de
drinkwatervoorziening in Limburg geheel in handen van de WML.
Anno 2011 zijn er meer dan 525.000 klanten aangesloten op het Limburgse drinkwaternet.

 

Het grootste gedeelte van het drinkwater wordt vervaardigd van grondwater
dat uit diepe bodemlagen wordt opgepompt. 
Dat gebeurt in ongeveer 25 (grondwater)pompstations die verspreid door Limburg liggen.
Het drinkwaterverbruik in de provincie Limburg bedraagt ongeveer 70 miljoen kubieke meter per jaar. 

In Noord- en Midden Limburg is het drinkwater van nature vrij zacht. 
In het grootste gedeelte van Zuid-Limburg maakt WML het drinkwater zachter
omdat het grondwater hier veel kalk bevat. 

Om schaars grondwater te "sparen" maakt WML steeds meer drinkwater uit Maaswater.
Zo is in 2002 o.a. het Waterproductiebedrijf Heel (WPH) in gebruik genomen.
Dit bedrijf heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 20 miljoen kubieke meter drinkwater,
bereid uit oppervlaktewater (Maaswater). 
 


Waterproductiebedrijf HeelModerne technieken maken van Maaswater drinkwater dat aan de
strengste kwaliteitseisen voldoet en lekker smaakt.


                                                                                                                                                    

 

Locaties/gebouwen van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML): 


*  het hoofdkantoor is gevestigd te Maastricht;
*  6 vestigingen Service en Beheer Leidingnet (SBL);
*  1 vestiging Aanleg Leidingen Noord/Zuid (AL);
*  4 regiokantoren Productie;
*  1 oppervlaktewaterstation (te Heel);
*  25 grondwaterpompstations (21 van deze pompstations zijn voorzien van een waterreservoir);
*  19 waterreservoirs in buitengebied;
*  4 torenreservoirs;
*  2 onthardingsbedrijven met reservoirs.

Het water wordt getransporteerd in een leidingnet van ongeveer 8.600 km lengte (in 2011).
Het leidingstelsel is opgebouwd uit transportleidingen (grootste diameter), hoofdleidingen
(de waterleidingen in de straat) en dienstleidingen (aftakkingen naar woningen en bedrijven).

 

_________________________________________________

 

In het gebied genaamd Beekerberg (tegenover Maastricht Aachen Airport) zijn door WML
twee grote drinkwaterkelders gebouwd om de drinkwatervoorziening in Limburg bestendig te maken.

Een drinkwaterkelder (reinwaterkelder) is een reservoir waarin gezuiverd grondwater wordt opgeslagen.
Met gebruikmaking van waterpompen wordt het niveau van de watervoorraad op peil gehouden.
Als de waterconsumptie groter is dan het waterproductiebedrijf kan aanvoeren,
wordt de waterkelder gebruikt als noodreservoir.

Deze twee grote nieuwe waterkelders vervangen de vier in de vijftiger jaren van de vorige
eeuw gebouwde kleine waterreservoirs.
De vier reservoirs vormden een belangrijke schakel in de drinkwatervoorziening in de regio
Sittard-Geleen, Stein, Beek en Meerssen, maar waren voor de toekomst te klein
en ongunstig van opbouw om een adequate drinkwaterlevering te blijven waarborgen.

In december 2011 was de eerste kelder klaar en eind 2012 werd de tweede kelder in gebruik genomen.
De vier oude waterreservoirs werden in het voorjaar van 2012 gesloopt.

 

_________________________________________________

 

ENKELE WATERPOMPSTATIONS en VOORMALIGE WATERPOMPSTATIONS
 

pompstation Craubeek aan de Weg langs de Zevensprong
(zie ook de rubriek "Historie")

het voormalige Pomphuuske aan de Bergerweg 29 te Sittard
(zie ook de rubriek "Historie")

 

waterproductiebedrijf Heel aan de Baexemerweg 3 te Heel

 pompstation aan de Kleivelderweg te Geulle bouwjaar 1926

 

pompstation langs de Watervalweg, omgeving gehucht Waterval (bjr 1962)

pompstation aan de Heringsweg te Schinveld (Schinveldse bossen)

 

het waterpompstation aan de Broekhuizerweg 57-59 te Lottum (ca 1965)

het pompstation aan de achterzijde te Lottum


 

_________________________________________________

 

DRINKWATERBRONNEN  IN  LIMBURG  /  WML

(zie ook: Limburgsdrinkwater.nl)1. Beegderheide                2. Breehei                  3. Groote Heide                 4. Grubbenvorst

5. Hoogveld               6. Hunsel              7. Maas              8. Maasduinen

9. Mookerhei              10. Noordeifel                11. Oostelijk Heuvelland                12. Ospel

13. Pey-Echt         14. Schinveldse bossen         15. Susteren-Roosteren         16. Westelijk Mergelland 

 

_________________________________________________

 

(uit: "Het drinkwater in jouw gemeente" en "Wat zijn de bronnen van jouw drinkwater" / WML)

 

 


 

Klik hier voor oude niet meer bestaande of niet meer in gebruik zijnde Limburgse drinkwaterpompstations