Voor het verstrekken van informaties/mededelingen over
openbare waterpompen en/of
openbare waterputten in Limburg en eventuele andere mededelingen/opmerkingen,
kunt u gebruik maken van onderstaand elektronisch mededelingenformulier.
Bij voorbaat dank.

(e-mailadres is:  theo@schumulder.nl)
 


******************************************
 

 

MEDEDELINGENFORMULIER 2017 ©

 

Gebruik m.b.t pompen en/of putten s.v.p per pomp en/of per put één formulier.
(gelieve de met een *) gemerkte rubriek steeds volledig in te vullen)____________________________________________________________________________________

 

betreft het een waterpomp / een waterput / een verdekte put:
*)
 

in welke plaatsnaam bevindt zich deze pomp / put / verdekte put:

*)
 

hoe luidt de straatnaam (+ huisnummer) of de locatie:

*)
 

tot welke gemeente behoort de plaatsnaam:

*)
 

Naam afzender:

*)
 

 

Ruimte voor uw eventuele mededelingen/opmerkingen:


 

E-mailadres van de afzender:
_______________________________________________________________________