Het puthuisje van Stokhem ©

 

In de negentiende eeuw stond in Stokhem bij het huidige adres Stokhem nr. 61 een veldbrandstenen puthuisje.
De putschacht is ongeveer 7 meter diep en er staat ca 1.80 meter water in de put.

Het oorspronkelijke puthuisje was voorzien van een mergel trapgeveltje en gedekt met pannen.

 

 

Later werd, om onbekende redenen, het trapgeveltje vervangen door een licht gebogen betonnen dakje.
Weer later werd om reden van veiligheid en hygiėne een lattendeurtje aangebracht.

 

 

 

Toen medio 1925 Stokhem werd voorzien van waterleiding, raakt de waterput in onbruik en verloor de put zijn functie.
Door de jaren heen werd allerlei rommel in de putschacht gegooid en raakte het puthuisje steeds meer in verval.

 

In 1959 werd het puthuisje dan ook afgebroken en werd de putschacht afgesloten door middel van een zware
betonnen deksel en verdween de put uit het zicht, onder de grond.
De grote vuursteen in de voorgevel van het huisje is toen verdwenen. Veronderstelt werd dat de steen mogelijk
in de putschacht zou zijn gedeponeerd, maar dat bleek onjuist te zijn. De steen is niet meer teruggevonden.
Het enige wat nog aan het oude puthuisje herinnert is een stenen zuiltje met
een betonnen bol die tegen het puthuisje stond.

 

Toen Paula en Maurice Vincken in 1991 het huis met in de tuin de oude grote paardenkastanje (van voor 1900)
hadden gekocht bleek dat in hun tuin, nabij de oude boom, deze waterput aanwezig was.
De waterput was afgedekt met een 30 cm dikke laag grond.

 

Vanaf dat moment maakten zij het plan om deze oude Stokhemse drinkwatervoorziening in ere te gaan herstellen.
In de jaren die volgden hebben Paula en Maurice gezocht naar informatie over het puthuisje.
Uiteindelijk was het zover dat met een financiėle steun van de gemeente Gulpen-Wittem en de hulp van
buurtbewoners en vrijwilligers in 2015 kon worden gestart met de herbouw van het puthuisje.

 

Gedurende de periode april tot november 2015 werd het puthuisje bovenop de oude waterput herbouwd.

 


achter het zuiltje met de bol bevindt zich onder de graszoden de oude waterput

 


Stokhem anno 1936

 


Stokhem anno 2015 voor de herbouw van het puthuisje

 


Het uitgraven van de putrand is begonnen

 

 


de uitgegraven zware betonnen deksel

 

 


het deksel kan worden verwijderd

 


het deksel is van zijn plek gelicht en afgevoerd naar het milieupark

 


de oude waterput is geopend

 

 


zicht in de putschacht met allerlei gedumpte rommel van voor 1959

 


het opmetselen van de putrand tot maaiveldhoogte

 


niet ver van de waterput, letterlijk om de hoek in de groenvoorziening, werd een zandsteen voor het huisje gevonden.
(alsof hij al die jaren daar heeft liggen wachten)

 


de zware steen wordt naar zijn nieuwe plek getransporteerd

 


het juist stellen van de zware steen is een precisie klus

 


tussendoor effe unne sjlaag aajhore

 


de profielen voor het metselwerk worden gesteld

 


de zandsteen ligt op zijn plek in een bedje van cement

 

Het puthuisje wordt opgemetseld met veldbrandstenen en zal worden afgedekt met een pannendakje.

 


 het zuiltje met de betonnen bol naast het te herbouwen puthuisje

 


 de ingemetselde zandsteen binnenzijde van het puthuisje

 


 metselwerk van veldbrandstenen

 


 de waterput wordt afgedekt met een ijzeren rooster

 


kapconstructie en houten raamwerk zijn gemaakt en uit de put wordt water gezogen

 


afdalen naar de bodem van de waterput
de put is weer tot de oorspronkelijke diepte opgeschoond

 

Het puthuisje wordt aan de voorzijde afgewerkt met een puntgeveltje van mergelblokken.
De vakman is op ambachtelijke wijze aan het bouwen

 


het op maat zagen van de mergelblokken

 


het leggen van een speciale specielaag

 


het gelijkraspen van de bovenzijde van de mergelblokken

 


alweer een weer een laag mergelblokken gelegdg

 


ook de binnenkant van de puntgevel wordt goed afgewerkt

 


de dakconstructie en achterkant van het puthuisje

 


met de waterpas aan het werk

 


de ruimte voor de te plaatsen puntblok wordt voorbereid

 


de topgevel van mergel is klaar

 


de vlag kan in top

 


peperkoekenputhuisje

 


een hele mooie klus is geklaard

 

Op 8 november 2015 werd door wethouder Franssen en mevrouw Anna Geelen
(de oudste inwoonster van Stokhem) samen de eerste emmer met water
in het nieuwe puthuisje omhoog gehaald.

 

De herbouw van het puthuisje heeft de herinnering aan het drinkwaterverleden
in Stokhem doen herleven.

 

De foto's m.b.t. de herbouw werden aangeleverd door Maurice Vincken.