DE MAASCENTRALE TE BUGGENUM EN DE SLOOP ©

 

De Maascentrale PLEM was in bedrijf van 17 december 1954 tot 20 december 1996.
Gedurende deze periode werd hier elektriciteit opgewekt.
In 1992 fuseerde de PLEM in het kader van de privatisering met Limagas tot Mega Limburg.
Deze laatste fuseerde in 1999 met onder andere de Noord-Brabantse PNEM tot Essent.
Essent is sinds 1 oktober 2009 onderdeel van RWE.
Tot deze datum maakte Essent Milieu (afvalverwerkingsbedrijf) nog onderdeel uit van Essent,
maar werd buiten deze verkoop gehouden.
Vanwege de afsplitsing van Essent werd de naam Essent Milieu gewijzigd in Attero BV.
In 2006 werd in opdracht van Essent Milieu (Attero) gestart met de sloop en de sanering
van de Maascentrale te Buggenum.
In 2011 werd dit project afgerond.

Hier een foto-impressie van het PLEM 150 kV schakelstation gelegen voor de Maascentrale en de sloop van de Maascentrale.

In de Maascentrale stonden diverse generatorunits die draaistroom opwekten met een spanning van 10.000 Volt.
Om transportverliezen te beperken werd deze spanning buiten de centrale in het schakelstation
omhoog getransformeerd tot 150.000 Volt.
Daar deze hoge spanning met het grote vermogen niet eenvoudig kon worden uitgeschakeld,
stond er in elk veld van het schakelstation een vermogensschakelaar,
die bediend werd met perslucht.
De vlamboog, die ontstond bij het afschakelen werd als het ware weggeblazen.
Een fractie van een seconde daarna ging de scheidingsschakelaar open.
Ook deze werd bediend met perslucht.
Om metingen te kunnen doen stonden op het schakelstation ook nog stroom- en spanningstransformatoren.
Op het terrein bevond zich ook een ruimte met een toonfrequent omvormer.
Deze had als functie om op bepaalde tijdstippen een hoogfrequent signaal over de 150.000 Volt
hoogspanningslijnen te sturen om bijvoorbeeld straatverlichting in/uit te schakelen en
kWh-meters om te schakelen van dag naar nacht en omgekeerd.

 


de Maascentrale en het schakelstation omstreeks 1956
In de beginjaren stonden bij de centrale vier schoorstenen

 


de Maascentrale en het schakelstation omstreeks 1965

 

 


de Maascentrale met vier schoorstenen in 1967

 


het PLEM 150 kV schakelstation gelegen voor de Maascentrale in 1967

 


een distributietransformator 150 kV-10 kV (1967)

 


een BBC vermogensschakelaar (1967)

 


1het PLEM 150 kV schakelstation (1967)

 


een BBC vermogensschakelaar (1967)

 


een railscheidingsschakelaar (1967)

 


een trekmast (1967)

 


een standmelder op railscheider (1967)

 


een hulprailscheider (1967)

 


een compressor 40 bar (1967)

 


een toonfrequent omvormer (1967)

 


compressoren 100 bar (1967)

 


luchtleidingen (1967)

 


perslucht voorraadtanks (1967)

 


10 kV olie-schakelaars (1967)

 


een transformator C 150 kV-10 kV (1967)

 


transport van een trafo C 150 kv-10 kV naar betonnen box (1967)

 


transport van een trafo C naar betonnen box (1967)

 


distributie transformator C in betonnen box (1967)

 

SLOOP VAN DE MAASCENTRALE START IN 2006

 


de Maascentrale en de Willem-Alexander kolenvergasser in 2005

 


de Maascentrale en de Willem-Alexander kolenvergasser in 2005

 


de Willem-Alexander kolenvergasser in 2005 (naast de Maascentrale en ook gesloopt)

 


de Willem-Alexander kolenvergasser in 2005 (naast de Maascentrale en ook gesloopt)

 


de Maascentrale in 2006

 


start sloop Maascentrale in 2006

 


start sloop schoorstenen Maascentrale in 2007

 


twee schoorstenen werden in 2007 "steen voor steen" gesloopt met een sloopschaar van 28 ton.
De derde schoorsteen werd in 2008 vakkundig opgeblazen

 


de Maascentrale aan de achterzijde 2007

 

SLOOPWERKZAAMHEDEN MAASCENTRALE IN 2008

 

 

 

 

SLOOPWERKZAAMHEDEN MAASCENTRALE IN 2009

 

 

 

 

 

 

DE LOCATIE ANNO MEI 2016

 


kantoorlocatie te Buggenum. Thans de centrale kantoorlocatie van Attero-Zuid BV, een afvalverwerkingsbedrijf
dat bij het opgaan van Essent in RWE werd afgesplitst en buiten de toenmalige verkoop werd gehouden

 


het schakelstation mei 2016

 


het schakelstation mei 2016