WATERPUT IN DE KERK "KAPEL IN 'T ZAND" TE ROERMOND ©
 

 

 

De waterput in de Mariakapel in de kerk "Kapel in 't Zand" te Roermond was reeds ver voor 1418 op deze plek aanwezig.

Volgens de legende trok op een dag in 1435 de herder Wendelinus met zijn kudde schapen naar de dorre,
schrale en met hei begroeide zandheuvel, waarop zich een waterput bevond.

 
 

 


 

Na het ophalen van de emmer met water lag een Lieve Vrouwe-beeldje in de emmer.
 De herder plaatste het beeldje in een nis en bevestigde het bij de waterput aan een boom.


Ter verering van Maria (gebedsverhoringen) werd op die plek in 1418 een Mariakapel gebouwd.
In 1578 - tijdens de tachtigjarige oorlog - werd op last van een Spaanse officier de kapel afgebroken.


Van 1610 tot 1613 werd op die plek weer een nieuwe en grotere kapel gebouwd.
("Os Slevruike in 't Zand")
 Dit is de beginfase van het huidige kerkgebouw.

In 1863 werd het pastoraat van de kapel toevertrouwd aan de paters Redemptoristen
en werd het klooster tegen de bestaande kapel gebouwd.
Ook werd toen de bekende Processiegang gebouwd.
Deze gang is thans bekleed met meer dan 7000 devotietegels.

In 1896 verrees het huidige kerkgebouw in neogotische stijl en
werd de kleine kapel op die plek afgebroken.

Het oorspronkelijke Mariabeeldje is door de tijd verloren gegaan.
In 1500 werd het vervangen door een beeldje uit Mechelen.
Ook dit beeldje heeft de tand destijds niet doorstaan en werd in 1935 vervangen
door het huidige door de Roermondse kunstenaar Carl Lücker gemaakte Mariabeeldje.


 Tot op de dag van vandaag is de kerk een bedevaartplaats van Maria en behoort ze tot een
van drukst bezochte bedevaartsplaatsen in Nederland.
 De Mariakapel met daarin de door een rooster en een dikke glazen plaat afgedekte waterput,
ligt in het kerkgebouw.
In de tot het kerkgebouw behorende processiegang stond tot voor enkele jaren
tegen de met danktegels betegelde muur een koperen waterpomp.

Deze waterpomp was aangesloten op de waterput.
De pomp is vervangen door twee drukkranen.
Ook deze drukkranen zijn aangesloten op de waterput in de Mariakapel.

 
Het putwater wordt als heilzaam ervaren en door veel mensen gedronken of in flesjes meegenomen.
 

 

 
 

.

De waterput in de Mariakapel.