DE VERKEERBRUG EN DE SPOORBRUG TE VENLO MEI 1940

Met dank aan Jan Draaisma, zoon van Jelle Draaisma (1918-2010)
(de informatie werd eveneens door hem verstrekt)

 

Bij de aanleg van de Maaslinie waren vanaf 1936 verschillende kazematten gebouwd. 

Wat Venlo/Blerick betrof waren nabij de Maasoever twee zware kazematten gebouwd.
Een droeg de officiële naam
"Rivierkazemat-Noord" te Blerick en was
gelegen nabij de vroegere boerderij "De Staaij".

Kazemat Noord is nu gedeeltelijk zichtbaar door het graven van een hoogwatergeul.

Zie ook www.oorlogsresteninnoordlimburg.webklik.nl

 


1940 Rivierkazemat - Noord
 

De kazemat was gecamoufleerd als een huis met klapluiken voor de ramen (schietgaten).
De kazemat was recht tegenover de Maashaven van Venlo gelegen.
Deze kazemat moest "Zuid" beveiligen en de toegang tot de Maasbruggen te Venlo vrijhouden.
Sergeant politietroepen P.M. Boesten had hier de leiding.


De andere kazemat droeg de officiële naam
"Rivierkazemat-Zuid" en was gelegen
in het verlengde van de Brugstraat, nabij de spoorbrug over de Maas. 


1940 Rivierkazemat - Zuid

De Kazemat –Zuid had tot opdracht de Maasbruggen op te blazen als daartoe het bevel
werd gegeven. Verdere taken voor Zuid waren er eigenlijk niet.
Door de steeds grotere dreiging vanuit Duitsland moesten er steeds meer bruggen worden ondermijnd,
 zodat bij een oorlog de bruggen snel konden worden opgeblazen.

 

 


Kazemat B127

Dit was een flankerende betonkazemat.

Deze kazemat was gecamoufleerd met
maaskeien net als het achter de

kazemat staande muurtje waar nu nog een restant van aanwezig is.
In 1962 is de kazemat door de genie troepen opgeruimd.


 


1939 de naast elkaar liggende Maasbruggen (links de spoorbrug en rechts de verkeersbrug)


De bruggen waren geladen met trotyl en slagkoord.
Sergeant politietroepen Ph.C. Boeser (kazemat Zuid) had hier de leiding.

 Het commando daartoe kon slechts gegeven worden door de commandant van de
Peel-divisie of door de ondercommandant te Baarlo.
Dit bevel zou dan doorgegeven worden aan sergeant-majoor J.A. Delissen, die vervolgens het
uiteindelijke commando kon geven aan de leiding van Kazemat-Zuid.


 

Brigade Venlo


Zowel sgt. Boesten als sgt. Boeser behoorden niet tot het Grens-bataljon.
De politietroepen (ptr) vielen daar namelijk niet onder.
 Zij hadden ook hun eigen opdrachten en verantwoordelijkheden.
 Beide kazematten werden bezet door personeel van de groep politietroepen Venlo en werden versterkt
 met enkele dienstplichtigen. In verband met het grote strategische belang van de naast elkaar over de Maas
liggende verkeersbrug en spoorbrug, waren de kazematten extra zwaar bewapend.


 


1939 groepsfoto voor de centrale commandopost


De centrale commandopost van deze twee belangrijke kazematten was gevestigd in het voormalig
 militair hospitaal aan de achterzijde van de marechausseekazerne.


 


1939 (tol)controle bij de Maasbrug


Tot medio 1939 was de korporaal politietroepen Venlo, J. Draaisma gestationeerd bij
Kazemat-Noord en vanaf medio 1939 gedetacheerd te Kelpen (bij de Kelperbrug).
 

________________________________________________

 

OPBLAZEN VAN DE BRUGGEN

 Twee reeds eerder op 10 mei 1940 door Duitsers ontwapende marechaussees werden op de
oostelijke oever (kant Venlo) door een groep Duitse militairen krijgsgevangen gemaakt.
Om de Maasbrug onbeschadigd in Duitse handen te krijgen moesten de
twee marechaussees vooroplopen richting de brug.
In de aanloop naar de brug liepen Duitse militairen hen in looppas voorbij.

Op het moment dat de twee marechaussees nog ongeveer 100 meter van de brug
verwijderd waren werden met een luide knal de bruggen opgeblazen.

(info uit “Het Korps Politietroepen 1919-1940”)

 

KAZEMAT - ZUID

 Sergeant Boeser zag vanuit de Kazemat-Zuid een aantal personen gekleed in het Nederlandse militaire
uniform naderen. Twee personen hadden de handen omhoog en de groep naderde in een zeer ordelijke looppas.
Het geheel kwam Boeser echter zeer eigenaardig voor.

Door een kijker zag Boeser dat een Duitse soldaat reeds op de brug omhoog klom naar de ontstekingskast.
Op dat moment besefte Boeser dat dit Duitse militairen waren in Nederlandse uniformen.
Ondanks het feit dat Boeser nog geen bevel had ontvangen om de bruggen te laten springen,
nam hij om 04.10 uur zelf het initiatief en werden de bruggen opgeblazen.
 


mei 1940 de opgeblazen Maasbruggen
 

De uit 18 Duitse militairen bestaande overvalploeg ging met de bruggen de lucht in.
De volgende morgen riep een Duitse officier dat de kazemat zou worden
opgeblazen als Boeser en collega’s niet naar buiten zouden komen.
De kazemat werd verlaten met achterlating van de wapens. 

(info uit verslag van sergeant Ph.C.Boeser / Centraal Archieven Depot, Rijswijk)

 


1940 flankerende betonkazemat B127 in Duitse handen

 

KAZEMAT - NOORD

 Sergeant Boesten keek door het schietgat van de mitrailleur van Kazemat-Noord en zag militairen
 de brug oprennen. Op dat ogenblik sprong de brug en onmiddellijk daarna belde sergeant Boeser
of de vernieling goed geslaagd was. Boesten bevestigde dit.

Bij het eerste ochtendgloren zag Boesten sterke Duitse afdelingen over de weg Venlo-Horst naderen.
Een afdeling begaf zich rechtstreeks in de richting van de kazemat.
Een Duitse officier vorderde door luidkeels te roepen de overgave van de kazemat.
Verdere tegenstand was nutteloos en om nodeloos bloedvergieten te voorkomen werd
de kazemat overgegeven aan de Duitsers.

 (info uit verslag van sergeant P.M.Boesten / Centraal Archieven Depot, Rijswijk)


 ________________________________________________ 


Voor veel politietroepers kwam de capitulatie als een volslagen en onaangename verrassing.
De volgende dagen werden de troepers overgebracht naar een krijgsgevangenkamp.

 ________________________________________________
 

Enige tijd na het opblazen van de bruggen werden twee noodbruggen gebouwd.
 


1940 noodbrug verkeer

 


1940 noodbrug spoor

 


1940 noodbrug spoor

 

Onderstaand nog enkele foto’s van Politietroepers-Venlo nabij de
Kazemat-Noord gemaakt in 1939.
 


1939 onderonsje bij poortje kazemat - noord met Forrer

 


1939 Draaisma op het pad naar de kazemat met een kind van buurtbewoner

 


1939 rechts Draaisma en links Forrer

 


1939 raampje in de verblijfsbarak

 


1939 korporaal Jelle Draaisma

 


1939 schietoefening bij kazemat - noord

 

Ontspanning in het water van de Maas.
 


1939 links Jelle Draaisma

 


1939 duiktoren