PATER LUDOVICUS (LOUIS) ADRIANUS BLEIJS 1906 - 1945

Pater Bleijs trad in 1925 in de orde van Redemptoristen te 's Hertogenbosch.
In 1931 werd hij in Wittem tot priester gewijd.
Van 1932 tot 1938 was hij als lector verbonden aan het St.Alfonsus Seminarie te Nijmegen.
Van 1939 tot 1944 was hij kapelaan aan de Kapel in 't Zand te Roermond.
Naast kapelaan was hij tevens hoofdaalmoezenier van de Binnenlandse Strijdkrachten en
sinds 1944 verbonden aan de Staf van de in Londen verblijvende prins Bernhard.
In de oorlogsjaren hielp Bleijs onder de schuilnaam Lodewijk onderduikers in de Landelijke Organisatie.

Met dank aan Don Verstegen

 

Op 15 augustus 1945 kwam hij bij een auto-ongeluk te Gorinchem om het leven.

 

Vanuit de Munsterkerk, in het zwaar gehavende Roermond, werd hij met militaire eer begraven.

 

 

Aanwezig waren o.a. prins Bernhard, de bisschoppen van Roermond en 's Hertogenbosch en
veel vertegenwoordigers van de illegaliteit.

 

 

De stoet passeert de woning van Pierre Cuijpers aan de Kapellerpoort.

 

De begrafenisstoet op de Kapellerlaan

 

 


stoet in de Paredisstraat (voorheen Oliestraat)

 
teraardebestelling in de kloostertuin van de Kapel in 't Zand

 

 

 

Prins Bernard strooit aarde in het graf nadat hij als enige een afscheidsrede voor zijn vriend heeft gehouden.

 

 


een laatste groet

 
Stoottroepers bewijzen de laatste eer

 

Het bloemstuk van de Staf van prins Bernhard op het graf van pater Bleijs.

 

Een plaquette ter nagedachtenis hangt aan de Kapel in 't Zand