o.l.v. munsterkerk - munsterplein

De kerk is het enige overgebleven gebouw van de in 1218 door graaf Gerard van Gelre gestichte Munsterabdij.
In 1863 werd de kerk door bouwmeester Dr. P. Cuypers gerestaureerd, waarbij ze haar huidige aanzien kreeg.
Het praalgraf in de kerk is van graaf Gerard van Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant en is bekend als
het oudste grafmonument van Europa, waarop een echtpaar is afgebeeld.
De kerk bevat veel mooie kunstvoorwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopt U even mee naar het
volgende monument
Prinsenhof