klooster koningsbosch 2007 ©

Het voormalige klooster dateert uit 1874 en is een beeldbepalend pand te Koningsbosch.
Het heeft decennia lang diverse functies op het gebied van onderwijs gehad. Veel
leerlingen verbleven hier intern. In 1982 werd het internaat gesloten en werd het
klooster gedeeltelijk gerenoveerd voor bewoning door bejaarde zusters. In 1995 vertrokken de
laatste zusters en sindsdien is het complex langzaam in verval geraakt.

Stichting Woongoed 2-Duizend heeft het pand eerder dit jaar gekocht.
Vanaf 2011 zal er ver- en gebouwd worden. Er zal veel zorg en aandacht worden
besteed aan de authentieke elementen van het gebouw.

Onderstaand een laatste blik van en in het monumentale pand voordat het de
komende jaren een grootschalige renovatie ondergaat.

Speciaal voor Joseeke en andere leerlingen, die hier jaren hebben gewoond en niet meer
in de  gelegenheid waren om van de laatste Open Dag gebruik te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopt U even mee naar binnen