hAELEN KLOOSTER SINT ELISABETH e.o. ©

Het klooster werd door Dirk III, Heer van Altena, uit dankbaarheid voor de geboden hulp en zorg tijdens zijn ziekte te Dyon
aan de orde van  de Caulieten te Dyon aangeboden en het klooster werd gesticht in het Land van Horne.

In 1240 werd het klooster, gelegen in het natuurgebied Het Leudal, in gebruik genomen en toegewijd aan Elisabeth van Hongarije.
Het klooster heeft door de eeuwen heen een roerige geschiedenis gekend o.a. diverse ordewisselingen,
 ziekten, plunderingen, verwoesting en confiscatie.

De twee haaks tegen elkaar gebouwde vleugels, die ook nu nog bestaan, werden pas in 1778 gebouwd.
In het op het kloosterterrein aanwezige Pesthuisje, gebouwd in 1682, werden lijders van de pest en andere besmettelijke
ziekten in afzondering opgenomen en verzorgd.

Van de in 1802 afgebroken kloosterkapel resteert nog slechts de achthoekige oude traptoren.

Vanaf 1950 kwam het klooster in gebruik bij de Kleine Zusters van de Heilige Joseph.
Heden ten dage is het in gebruik bij het Zorgcentrum Sint Elisabeth en maakt deel uit van de Stichting Land van Horne.

Om de oude verbinding tussen de Elisabethmolen en het voormalige klooster en de bijzondere kloostertuin te herstellen,
werd in 2019 een rolstoelvriendelijk "familie wandelpad" met een lengte van 3 km aangelegd: 
"het Elisabethpad".

Een prachtige poort geeft toegang tot de kloostertuin.

Tevens werd een veilige oversteek van de Roggelseweg aangelegd alsook een verbinding vanuit de kloostertuin richting Heide.

 

 

Monument van Verdraagzaamheid 1940-1945

 

 

Restaurant Sint Elisabeth's hof

 

De gerestaureerde Sint Elisabeth watermolen bij de Leubeek

 

 

 

 

Begin van het Sint Elisabethpad

 

 

 

De monumentale Plantanen

 

 

Een van de verharde wandelpaden

 

Kerkhof kloosterzusters

 

 

 

Pesthuisje gebouwd in 1682, thans in gebruik als unieke feestlocatie