de rotswoningen in de geulhemmerberg te Geulhem

In de
Geulhemmerberg te Geulhem bevinden zich in de krijtrotsen nog enkele hol- of grotwoningen.
Dit waren meestal open gekapte ruimten.
Sommige woningen werden tot 1931 bewoond door blokbrekers, ijverige mensen die met het breken
van mergelblokken in de berg hun brood verdienden.
Voor het woongenot betaalden de bewoners 4 cent per maand of 50 cent per jaar.
Enkele woningen zijn in 1976 gerestaureerd.

 

De blokbreker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

DE toeristische Locatie nabij de Geulhemmerberg te Geulhem
 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

de watermolen te Geulhem

Een middenslag watermolen aan de Geul, bouwjaar huidig gebouw en woonhuis is 1678.
De molen zou reeds in de 11e eeuw hebben bestaan. Het oudst genoemde jaartal is
echter 1234. In 1931 werd het waterrad vervangen door een ijzeren rad met houten schoepen.
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

De Bronsdaelgroeve te Geulhem
 
In maart 1944 begonnen de Duitsers met de inrichting van de eerste ondergrondse
werkplaatsen in het Geuldal. Dit gebeurde in de Bronsdaelgroeve (codenaam Valerie 15).
De werkzaamheden in deze groeve werden uitgevoerd door Belgische dwangarbeiders en moesten
9200 m2 werkruimte opleveren t.b.v. reparaties voor BMW motoren voor de Duitse bommenwerpers.
Het betonnen geraamte op onderstaande foto's is waarschijnlijk een overblijfsel van een V2 installatie.
Tevens had de beton constructie een overdekt laadperron moeten worden voor vrachtwagens en treinen,
maar dankzij de Belgische arbeiders is deze spoorlijn nooit in gebruik genomen, daar de overkapping 
met opzet te laag werd gemaakt, waardoor de treinen de groeve niet konden bereiken.
In de rots  is een uitgehouwen hal (genoemd "De Ster van Parijs"), die als hangar voor een
locomotief moest fungeren. Vlak voor de fabriek klaar was maakten de geallieerde bevrijders een einde
aan deze  poging om de "Endsieg" te redden.