de geulhemmergroeve te Geulhem ©

De Geulhemmergroeve heeft een gangenstelsel van ongeveer 25 km.
Een gedeelte van de groeve is na afspraak door het publiek te bezoeken.
In de weekenden is de groeve gesloten.

Sinds 1971 zijn vrijwilligers bezig met de restauratie van de rotswoningen en de grot.

 

 

 

 

Wandtekening van het 25 kilometer lange gangenstelsel

 

Een van de vele houtskool muurtekeningen getekend door o.a.
kunstschilder Hartigh en beeldhouwer Lamour (rond 1907).

 

Oude muurmedaillon

 

De Nachtwacht

 

 

De Oranje Galerij

In 1907 werd door beeldhouwer Lamour en kunstschilder Hartigh de Oranje Galerij
gemaakt in de grot. Destijds zijn tevens de diverse houtskool muurschilderingen en
mergelmedaillons  gemaakt door beide kunstenaars.

 

Vanwege instortingsgevaar zijn in 1997 door vrijwilligers van Stichting "De Rotswoning"
de mergelmedaillons verplaatst naar de huidige plek in de grot.

 

De portretten van Koninginnen Juliana en Beatrix zijn door de stichting gemaakt.

 

 

De Staalmeesters

 

Op 14 september 1944 werd het dorp Berg en Terblijt door de Amerikaanse
30
ste infanterie Old Hickory divisie bevrijd.

 

Een Amerikaanse jeep reed op deze dag de Geulhemmergroeve binnen en trof daar een groot
aantal burgers aan die in de grot een schuilplaats hadden gevonden.

 

Ter herinnering aan deze bevrijding en een bezoek van de geallieerden aan de groeve
werd in 1994 deze wandschildering aangebracht.

 

 

 

De schuilkapel

Poort naar de schuilkapel

De groeve herbergt onder meer een historische monumentale schuilkapel (1798).
Deze dateert vanuit de Franse overheersing.

 

Zicht in de kapel

De Fransen veroverden op 3 november 1794 de vestingstad Maastricht.
In mei 1797 werden alle priesters verplicht om de eed op de constitutie af te leggen.
Hiermee erkende men de loyaliteit jegens de Franse overheersers.

 

 

Maria kapel

In onze streek weigerden vele priesters deze eed af te leggen. Een van hen was de plaatselijke
pastoor Joannes Schepers. Hij was sinds 1774 pastoor in de parochie van Berg en Terblijt.

 

 

Muurschildering voorstellende pastoor Joannes Schepers

 

Doopvont

In 1798 werd de kerk in de parochie van Berg en Terblijt met een gerechtelijk bevel gesloten.
Pastoor Schepers dook onder in de nabij gelegen grotten.

 

Een inwoner van Berg en Terblijt, Johannes Claessen, maakte in het geheim een kapel in de
Geulhemmergroeve te Geulhem, gemeente Berg en Terblijt.

 

 

Preekstoel

In de Geulhemmergroeve heeft pastoor Schepers zich gedurende 2 jaren verschuild
en in het grootste geheim de H. Missen opgedragen.

 

Altaar

Het is bekend dat vele mensen deze H. Missen bezochten. Zelfs de jaarlijkse processie
werd op een speciale processieroute in de grot gehouden. De houtskooltekeningen in rood en zwart zijn
gemaakt door Johannes Claessen. De rode kleur is gemaakt van gemalen dakpannen gemengd met eiwitten.

 

Boven de ingang van de sacristie (rechts naast het altaar) staat in het tijdvers
ConCeDe paCem het jaartal 1800 te lezen.

 

Vluchtuitgang voor pastoor Schepers

 

Pastoor Habets tekende in 1863 een Engel des doods met een tekst over Joannes Schepers, die in
deze schuilkapel  met gevaar voor eigen leven de kerkelijke sacramenten toedienden.

 

Op 15 augustus 1801 keerde de pastoor terug naar zijn kerk in het dorp Berg en Terblijt.
Hij overleed op 27 februari 1803.

 

Wanden met dankbetuigingen m.b.t. doopsels van kinderen uit de regio.

 

 

 

 

 

 

 

Muurschildering: Terugkeer uit Dachau 1945