het limburgs volkslied
("waar in 't bronsgroen eikenhout")

D.d. 31 januari 2009 bestond het Limburgs volkslied 100 jaar.
Limburg is een van de weinige Nederlandse provincies met een eigen volkslied.
Het lied werd op 31 januari 1909 voor het eerst uitgevoerd.

Het Limburgs volkslied was aanvankelijk bedoeld als een romantische ode op de provincie Nederlands-Limburg.
Voor de oorsprong ervan moeten we naar Roermond.

De twee auteurs waren namelijk lid van het Koninklijke Roermonds mannenkoor.

 

1864-1937
Tekstdichter van het Limburgs Volkslied.


Het Limburgs volkslied werd geschreven door de in 1864 te Neeritter geboren Nederlandse onderwijzer Gerard Krekelberg.
Hij schreef de tekst waarschijnlijk op verzoek van Henri Tijssen, dirigent van het Koninklijk Roermonds mannenkoor.
Het bronsgroen eikenhout waarover Gerard Krekelberg dichtte waren de ondertussen verdwenen
eikenbomen rond het kasteel "Borgitter" in Kessenich (België).
Dit kasteel ligt aan de boord van de Itterbeek op de grens met de dorpskom van het Nederlandse Neeritter.

 

1862-1926
Toondichter van het Limburgs volkslied.

De in 1862 te Roermond geboren Henri Tijssen behaalde aan het conservatorium van Luik zijn diploma's piano,
 compositie en directie. Hij toonde heel veel interesse voor het volkslied.
Op zijn naam staat, naast o.a. het Limburgs volkslied, ook het Roermondse volkslied.
Hij leidde een half mensenleven lang het Koninklijk Roermonds mannenkoor
en maakte er een van de betere koren van Nederland van.
In Roermond is een straat naar hem genoemd: Henri Tijssenstraat.

 

Na de dood van Gerard Krekelberg (Vlodrop 27-11-1937) werd door de toenmalige gemeente Hunsel (thans gemeente Leudal),
waarin Neeritter was opgenomen, het dorpsplein in Neeritter omgedoopt tot "Krekelbergplein".

 

Het geboortehuis van Gerard Krekelberg aan de Driessensstraat 7 te Neeritter.

 

Het Limburgs volkslied telde aanvankelijk drie strofen.
Volgens sommige bronnen werd de derde strofe niet door Gerard Krekelberg gedicht, maar werd deze achteraf
door een onbekende persoon erbij gevoegd. De vierde strofe werd in 1939 door J.M. Snackers, toenmalig
president van het Koninklijk Roermonds mannenkoor, toegevoegd wellicht om het Oranjehuis gunstig te stemmen.

Het lied wordt zowel in Nederlands- als ook in Belgisch-Limburg gezongen en geldt tegenwoordig als "volkslied"
van beide Limburgen. De vierde strofe is niet van toepassing op Belgisch-Limburg.
 

 

Vanaf het moment dat het Limburgs volkslied voor het eerst gezongen werd, is het bijzonder populair geworden.
Niet alleen in de beide provincies Limburg.
In 1911 werd het in verschillende gewesten in binnen- en buitenland gezongen en vaak (met gewijzigde tekst) als volkslied gebruikt.
 

 

Toondichter Henri Tijssen heeft met de melodie, die hij overigens op een dag componeerde,
de juiste muzikale snaar van de mensen weten te raken.


 

In 1939 werd "Limburg mijn Vaderland" officieel het Limburgs volkslied en werd nadien
beter bekend naar de regel "Waar in 't bronsgroen eikenhout".Op enkele locaties in Neeritter werd op 31 januari 2009 door inwoners op eigen initiatief
met vlag en tekst hun bekende dorpsgenoot geëerd.

 In Vlodrop is Gerard Krekelberg gestorven en werd in 1989 ter ere van hem een beeld geplaatst nabij het voormalige gemeentehuis.
In Vlodrop werd voorts een straat naar hem genoemd: Gerard Krekelbergstraat.

 

Koninklijk Roermonds Mannenkoor o.l.v. Hennie Ramaekers

Klik hier als U mee wilt zingen

 
Het Limburgs volkslied:  "LIMBURG MIJN VADERLAND" 
31-01-1909


Waar in 't bronsgroen eikenhout,
't nachtegaaltje zingt;
Over 't malsche korenveld
't lied des leeuwriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt
langs der beekjes boord:

Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord !

-------

Waar de breede stroom der Maas,
statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas
kostelijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bosch,
overheerlijk gloort:

Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord !

-------

Waar der vad'ren schoone taal
klinkt met held're kracht;
Waar men kloek en fier van aard
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon,
't hart des volks bekoort:

Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord !

-------

Waar aan 't oud Oranjehuis,
't volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland,
één in vreugd en rouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God,
heerscht van Zuid tot Noord:

Daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord,
daar is mijn Vaderland,
Limburgs dierbaar oord !


 

toondichter: Henri Tijssen (1862-1926) / tekstdichter: Gerard Krekelberg (1864-1937)

 

"Limburgs Nachtegaaltje"