DE ELLERSCHANS ©

Ter hoogte van Ell en Swartbroek ligt de Ellerschans, een archeologisch waardevol
landschapselement. Tijdens graafwerkzaamheden voor de herinrichting van de thans weer
meanderende Tungelroyse beek werd een boerenschans ontdekt.

In een schans verschanste de dorpelingen zich tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) voor
plunderende soldaten. Het was een klein verdedigingswerk bestaande uit een terrein van ongeveer
1 tot 3 hectare, waar een gracht omheen werd gegraven. De grond uit de gracht werd gebruikt
voor een wal aan de binnenzijde van de gracht.

Veel schansen in Noord- en Midden Limburg zijn verdwenen, maar de schans in Ell
is weer in ere hersteld. De schans is inclusief een schansbrug direct langs
de historische locatie gereconstrueerd.

In het natuurgebied is langs de herbouwde schans een nieuw wandelpad aangelegd met een
vlonderbrug over de Tungelroyse beek en een zogeheten knuppelpad.

__________________________________________

Wandelroute:
Ell - Ellerschans (5 km).  Het wandelpad verbindt de natuurgebieden de Krang met het
Heijkersbroek en Ellburg en vormt ook een aansluiting op de bestaande wandelpaden in
 het Heijkersbroek en op het Bronshornpad. Start: Busstraat in Ell.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Feestelijke opening Ellerschans