De plechtige onthulling van het
vredesmonument "de dodendraad" 2010 ©

 

De plaquette bij het Infokiosk

 

 

Enkele infopanelen tegen het dak van het kiosk

 

De bezoekers werden getrakteerd op koffie met uiteraard een echt stukje Limburgse vlaai

 

Een welkoms woord door de heer John Klerkx (comité)

 

Burgemeester H. Brouns van de gemeente Kinrooi (België)

 

Burgemeester A. Verhoeven van de gemeente Leudal (Nederland)

 

Professor dr. Alex Vanneste, technisch adviseur reconstructie dodendraad, vertelt aan schoolkinderen
de gevolgen van de elektrische draad in het dagelijkse leven van toen ...

 

... en hij had een luisterend oor

 

 

De opening werd een feit door het doorknippen van een ijzeren draad

 

 

Door de kinderen van de basisscholen uit Kinrooi en Haler-Uffelse ...

 

... werden enkele bomen geplant

 

 

de pers uit diverse landen was goed vertegenwoordigd

 

Een onverwachte bezoeker op zijn oude Miele met Rexmotor

 

 

 

De onthulling van de plaquette bij het Infokiosk

 

 

Twee Belgische kruizen van verdiensten