muziekoptocht in het kader van het 50-jarig jubileum
van de limburgse bond van tamboerkorpsen (LBT)


Ongeveer 50 muziekkorpsen namen d.d.8 mei 2011 deel aan de stoet te Baexem.

_________________________________________________