WATERPUT IN DE BERGSTRAAT TE SIBBE
 

Langs de Bergstraat te Sibbe heeft tot 1945 een openbare waterput met puthuisje gestaan.
Vele jaren lang werd hier door de bewoners van de Bergstraat en omgeving het drinkwater gehaald.
 


ca 1930

Het puthuisje was in die tijd nog geen sta-in-de-weg.
Er was toen immers maar weinig of geen snelverkeer in Sibbe.


Op de boerderijen was toen het mechanisatie proces nauwelijks op gang gekomen.
Het ter plaatse smalle weggedeelte veroorzaakte in die tijd dan ook geen verkeersproblemen.


Bij de doortocht van de Amerikaanse legertroepen in september 1944 veranderde dit echter.
Op een bepaalde dag werd het puthuisje door een Amerikaanse legerwagen behoorlijk geramd.
Van een herstel of een voorlopig herstel van het gehavende puthuisje was toen geen sprake.


Na ongeveer een half jaar was het puthuisje dermate ontzet en gehavend dat
het toenmalig gemeentebestuur het noodzakelijk achtte in te moeten grijpen.

Het was een zeer drastische ingreep:
het puthuisje werd toen op last van het gemeentebestuur afgebroken en de
openbare waterput werd gedempt en veilig afgesloten met een zwaar
bewapende betonnen plaat en tenslotte afgedekt met een asfaltlaag.


Met de sloop van het puthuisje verdween meteen en voorgoed een brok
romantiek en de herinnering aan het verleden.


Nu is er slechts een schamele rest (de oude foto) van wat eens een weldaad
voor de toenmalige bevolking betekende.