DE WATERPUT AAN DE VIJLENERSTRAAT TE VIJLEN

 

 

De bedrijfsleider van de toentertijd in Vijlen gevestigde Nederlandse Portland Cementfabriek (NPC),
de heer Mathias Werker, vond het maar niks dat de bewoners op de Vijlener Berg
hun drinkwater moesten putten in het bronnengebied Der Keuning beneden in
het dal van de Lombergbeek nabij de Vijlenerstraat.

Daarom legde hij samen met een aantal Vijlenaren vanuit dit bronnengebied
een buizenstelsel naar acht tappunten Op der Berg in Vijlen.

 

 

Nabij de bron in het dal werd in 1928 een stenen pomphuisje gebouwd
waarin een flinke waterpomp werd geplaatst die het water via het
genoemde buizenstelsel naar de acht tappunten Op der Berg pompte.

Om het project te bekostigen moesten de toentertijd 35 gezinnen
aan de heer Werker watergeld betalen. Bakkers en boeren moesten per maand
1 mark betalen, terwijl de andere gezinnen 40 pfenning betaalden.
Alleen de pastoor hoefde voor het water niet te betalen en had een aansluiting in huis.

 

 

Tijdens hete zomers Op der Berg was de vraag naar water vaak
veel groter dan het bronnengebied kon leveren.

Tot 1950 kregen 45 gezinnen hun drinkwater nog uit dit bronnengebied.
Na de intreding van de (loden) waterleiding was het
buizenstelsel met de tappunten en de waterpomp in het het pomphuisje
beneden in het dal overbodig geworden.
De tappunten verdwenen uit het straatbeeld en het buizenstelsel werd opgeruimd.

In een weiland nabij de Vijlenerstraat (ter hoogte van huisnummer 11) ...

 

 

... herinnert alleen nog het aanwezige en in ernstig verval
geraakte oude pomphuisje aan dat drinkwater-verleden.

 

 

In 2016 werd het huisje gerestaureerd en is het voor de toekomst bewaard gebleven

 

Van de cementfabriek is alleen nog maar een ru´ne in het landschap achtergebleven.