WATERPUT BIJ DE QUABEEK TE JABEEK

 

In februari 2009 is men in de Maar in Jabeek tijdens graafwerkzaamheden,
die nodig zijn voor de ontkluizing van de droge Quabeeksgrub, ...

 

de Quabeeksgrub

 

... gestuit op een droge oude openbare drinkwaterput.

Het betreft hier een waterput met een kruisribgewelf.
Voor zover bekend is een dergelijke put ook in Nijmegen opgegraven.

De put is vermoedelijk 200 jaar oud.
De putschacht heeft een cylindervorm en is circa 2,5 tot 3 meter diep.

De bovenkant van de put is afgewerkt met twee vierkante opbouwen.
Volgens archeoloog van der Feest diende het grootste vierkant vermoedelijk als
toegangsopening voor het plegen van onderhoudswerkzaamheden
aan een op de put geplaatste pompinstallatie.
Door het kleinere vierkant werd, via de er boven geplaatste installatie,
het drinkwater naar boven gepompt.

Enkele inwoners van Jabeek weten uit de overlevering te vertellen
dat de waterput tot na de II-WO aanwezig was.
De grub bij de put werd tijdens een bombardement gebruikt als schuilkelder.
De putopbouw werd tijdens de oorlog door tanks vernield.
Door geallieerde troepen werd, met gebruikmaking van stenen van een
verderop gelegen afgebrand huis, een noodherstel verricht.

Na de II-WO is de putopbouw gesloopt en verdween
het restant van de put onder de aangebrachte bestrating.

 

de oude waterput

 

In het verleden stroomde door de Maar in Jabeek de Quabeek.
De beek werd later "overdekt" (overkluisd) door een grub en afgedekt met aarde.
De fundering van de grub bestaat uit mergelblokken.
Zo ontstond een onderaardse beek.
De oude waterput heeft in de Maar langs de Quabeek gestaan.
Op de foto is het stenen paadje nog te zien dat leidde naar de waterput/pomp.

De Maar is inmiddels in de oorspronkelijke toestand teruggebracht.
De Quabeek is ontkluisd en het water kan weer door de dorpskern stromen.

Na een gedegen onderzoek door archeologen werd in november 2010
de reconstructie van deze historische waterput gestart.
De geconserveerde restanten van de put zijn in 2011 afgedekt met een dikke glasplaat.
Voorst is naast de glasplaat een nieuwe gietijzeren waterpomp geplaatst.
Deze werkzaamheden vormen een zichtbare herinnering aan de
drinkwatervoorziening in vroeger jaren te Jabeek.
 De glasplaat over de oude waterput en de nieuwe waterpomp (2011)
 

 

______________________________________

 

Jabeek in vroeger jaren. Hier stroomt de Quabeek onder de Etzenraderstraat door. 

 

September 2009

Bedding van de ontkluisde Quabeek en duiker onder de Etzenraderstraat.

 

Augustus 2010

De wasplaats waar in vroeger tijden de was werd gespoeld, is in de nieuwe situering opgenomen ...

 

... enkele bruggetjes over de Quabeek in de Maar ...

 

... en de drooggevallen bedding van de Quabeek.

 

Jabeek anno 2008