Waterput in Walem ©


 

De oude waterput nabij Walem nr.12 te Walem anno 2005

 

Deze waterput is zeer waarschijnlijk al enkele eeuwen oud,
daar het buurtschap Walem al in de 15e eeuw in de archieven wordt vermeld.

De oorspronkelijke diepte van de waterput was ruim 20 meter wat ongeveer
verband houdt met de diepte van de geulbedding.

De waterput is uitgehouwen in mergelsteen.
Alleen de bovenlagen zijn gemetseld met vuursteen en veldbrand.

Tot circa 1920 heeft het buurtschap hier het drinkwater betrokken.
In 1943 werd door de gemeente melding gemaakt van het feit dat het
putwater niet meer onder regelmatige hygiënische controle stond.
In 1958 werd de waterput door de gemeente (op advies van Bescherming Bevolking Kring L.Z.)
niet meer aangemerkt als een nooddrinkwatervoorziening in oorlogstijd,
omdat de put door rioolwater sterk verontreinigd werd.

In 1973 werd het puthuisje door de gemeente Valkenburg gerestaureerd.

 

Het puthuisje in een erbarmelijke toestand omstreeks 1970

 

Het puthuisje anno 1943