Waterput in Gasthuis ©


 

 

Op de wegkruising van de Keunestraat en Gasthuis in het buurtschap Gasthuis
staat dit oude monumentale puthuisje (monumentnummer: 39754)

 

Het puthuisje in vroeger jaren (het gebouwtje bij de het puthuisje is verdwenen)