WATERPOMPSTATION CRAUBEEK

 

Waterpompstation Craubeek aan de Weg langs de Zevensprong (Terveurt)

 

Het waterpompstation Craubeek omstreeks 1922

 


het pompstation aan de Weg langs de Zevensprong

 

 

Met de start van de bouw van het drinkwaterpompstation te Craubeek
(gemeente Voerendaal) werd in opdracht van het Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf Heerlen in 1919 begonnen.

De watervoorraad in het waterwingebied "De Sevensprongh" was zo
groot dat vanaf 1921 via 5 pompputten naast Heerlen o.a. ook drinkwater
werd geleverd aan de gemeenten Hoensboek, Kerkrade en Voerendaal.
 

 


 


straatzijde

Op de plek waar het pompstation werd gebouwd borrelde in die jaren
op ongeveer zeven plekken het grondwater uit de bodem op (Sjprungs).
De Weg langs de Zevensprong ontleent hier aan zijn naam.

 


 

 

De weg waaraan deze zeven sprongen (bronnen) waren gelegen
was een zogenaamde holle weg.
Een holle weg is een weg die door het intensieve gebruik
van mens en dier (vee) en de afvoer van hemelwater en
het grondwater uit de bronnen, door de jaren heen veel lager is
komen te liggen dan de grond aan weerskanten van de weg.

Ter bescherming van het grondwater tegen allerlei ongewenste
stortingen en/of lozingen door derden, werd het terrein rond de
bronnen in 1984 door de gemeente Heerlen in eigendom verkregen.

 

 

 

                            Het grondwater heeft hier een hoog kalkgehalte
                            en daardoor wordt het water "hard" genoemd.

                            Na de ingebruikname van een water onthardings- 
                            installatie is het probleem van het "hardwater"
                            vanaf januari 2001 opgelost. 

 
 achterzijde


 


een van de twee bijgebouwtjes

Het pompstation Craubeek behoort tegenwoordig tot de Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML).

Tot op de dag van vandaag wordt nog steeds drinkwater opgepompt.

 

(1923) Langs de Zevensprong te Craubeek wordt op een terrein
in de buurt van het waterpompstation Craubeek water van een
bronput naar de centrale put in het pompstation gepompt.
 

 

 

aanleg waterleiding vanaf pompstation Craubeek via Voerendaal naar Heerlen

  het zelfde viaduct in de Valkenburgerweg anno 2016