WATERPOMPEN IN HEERLEN ę

 

In Heerlen stonden vroeger op diverse plekken openbare drinkwaterpompen.

De pompen waren geplaatst bovenop een aanwezige waterput.
In 1889 ging in Heerlen het eerste gemeentelijk waterleidingbedrijf van start.
Na de komst van de (loden)waterleiding werden de oude waterpompen overbodig
en verdwenen de pompen uit het straatbeeld en werden de waterputten gedempt.

Oudere inwoners van Heerlen kunnen zich vast nog herinneren dat
men water ging halen bij de openbare waterpompen.
De waterpomp had (net als in alle andere gemeenten) tevens de
functie van een sociale ontmoetingsplaats.
Hier werd een praatje gemaakt en/of werden de
laatste buurtnieuwtjes doorgenomen.

In de jaren 20/30 van de vorige eeuw stond voor de hoeve "de Droepnaas"
(bouwjaar 1779 en Rijksmonument met nr. 21237) aan deBovenste Caumerweg 3 (thans Corisbergweg 119 Heerlen) een waterpomp waar de inwoners
van Caumer hun drinkwater konden halen. In de loop van de jaren raakte de bron uitgedroogd,
waardoor de pomp alleen nog maar druppelde. Zo ontstond m.b.t. de hoeve de naam "de Droepnaas".
Ook deze waterpomp is reeds lang geleden uit het straatbeeld verdwenen.

In 1889 kreeg Heerlen het eerste gemeentelijke waterleidingbedrijf.

Helaas is door de gemeente Heerlen nooit iets ondernomen om de herinnering
aan het drinkwaterverleden, middels replica - waterpompen en/of
herinneringstegels in het straatwerk van Heerlen, levend te houden.

 

______________________________________________________

 

Onderstaand een aantal oude afbeeldingen van openbare waterpompen in Heerlen.

 

 


Veemarkt (thans Wilhelminaplein) te Heerlen. Links omstreeks 1907 en rechts 1909.
Op de voorgrond de gemeentelijke openbare waterpomp
en daarachter het smeedijzeren kruis op sokkel.
In het verlengde van het plein ligt de Emmastraat (thans Pancratiusstraat).
Op de achtergrond een gedeelte van hotel De Kroon.


 

Wilhelminaplein ca 1903

 

Het Wilhelminaplein maar nu gezien vanuit de richting hotel De Kroon aan de andere kant
van het plein. Op de achtergrond de openbare waterpomp en het smeedijzeren kruis.
Links staat hotel Cloot (gesloopt in 1933)


 

 


(1890) Zicht in de Emmastraat (thans Pancratiusstraat)
met op de achtergrond hotel De Kroon met waterpomp voor de deur
Links naast het hotel het moederhuis van de congregatie Kleine Zusters van St. Jozef
 

  Hotel De Kroon hoek Gasthuisstraat-Emmastraat voor 8 december 1944 (zonder pomp).
Toen werd het gebouw door brandbommen (WO II) verwoest.
De ru´ne werd echter niet herbouwd en in 1955 gesloopt.


 

        
 

De gemeentelijke openbare waterpomp in de Gasthuisstraat te Heerlen
(omstreeks 1905) voor het nevengebouw van hotel De Kroon.
Het hotel werd in 1955 gesloopt en het nevengebouw bleef bestaan.
 Links het klooster en de kerk van de congregatie de Kleine Zusters van St.Jozef,
gesticht door mgr. P.J. Savelberg.
Het nevengebouw werd in 1875 door mgr. Savelberg gekocht (moederhuis van de congregatie).


 

   


De Geleenstraat te Heerlen omstreeks 1903.
Op de voorgrond de gemeentelijke openbare waterpomp.
Links het voormalige woonhuis van burgemeester en
geneesheer dr. J.J. Jaegers. Het pand werd in 1939 gesloopt.

 


De Geleenstraat te Heerlen omstreeks 1905.
Rechts de gevel huis De Gouden Klok en de openbare waterpomp.
Links apotheek Vrancken, kantoor Ontvanger Rijksbelastingen en woonhuis Jaegers.


 

Pomp in de Saroleastraat ca 1913Der kleine Kohn ca 1903

 

 

de Willemstraat ca 1925

 

Heerlen Akerstraat

 De Geleenstraat te Heerlen

 

 


Daar waar nu het industrieterrein In de Cramer is gelegen stond tot 1963 de woonwijk de Morgenster.
De wijk was gelegen tussen de spoorlijn en de huidige N281.
In deze wijk stond ook een openbare waterpomp.
Oudere inwoners kunnen zich nog herinneren dat men vaak bij deze waterpomp een emmer water ging halen.
Door de komst van de waterleiding verdween ook in deze woonwijk de waterpomp uit het straatbeeld.
De rode stip op de rechter afbeelding geeft de plek aan waar de waterpomp in het verleden ongeveer heeft gestaan.


 Kleekampsweg ca 1904 (Heerlerbaan)
Huis Vorage met waterput en putwip.


 

   

 

 

 


(1925) De waterput "Kolisfontaine" (in de volksmond "Keulartsputje")
bij de ingang van het Aambos in de woonwijk Molenberg nabij de Groene Boord.

 

 

Het Aambos is een oud en in 2002 gerenoveerd hellingbos in het centrum van Heerlen.
Tegenwoordig ingericht als een wandelpark met dierenverblijf en hertenkamp.
Het park is ongeveer 45 hectare groot en is gelegen langs de bovenloop van de Caumerbeek.


 

 


(ca.1908) Het puthuisje in de Kruisstraat. Naast het puthuisje staat het huis "In het Kruis". In de volksmond: "Igge Krutz". Het pand is in 1952 gesloopt en was een van de oudste Heerlense huizen. Tijdens de sloop vond men een Kunrader steen waarin uitgebeiteld de tekst "anno 1643".
Het huis moet dus in 1643 door Thomas Moenen zijn gebouwd.
 

 
De rode stip op de afbeelding geeft de plek aan waar het puthuisje in
de Kruisstraat in het verleden ongeveer heeft gestaan.