WATERPOMPEN IN DE KERKSTRAAT
TE NEDERWEERT


 

Waterpomp bij de kerk in de Kerkstraat omstreeks 1900

 

 

 

De huidige waterpomp op het pleintje voor de St.Lambertuskerk in
de Kerkstraat te Nederweert is een replica. 
De originele waterpomp ("de Kerkpomp") verdween in 1951 uit het straatbeeld.
De replica-waterpomp moet de herinnering aan het verleden levend houden.

 

 

In september 1984 is deze replica van de oude gietijzeren pomp in de Kerkstraat geplaatst.
Deze pomp staat drie meter verwijderd van de oorspronkelijke plek waar onder het straatwerk en afgedekt
met een betonnen plaat, de in 1965 gedempte eeuwenoude waterput is gelegen.

De pomp is aangesloten op het waterleidingnet en via een
elektronisch systeem geeft de pomp per pompbeweging ca 30 cc water.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De onderstaande drie zwart-wit foto's van de (her)plaatsing in 1984 van de replica zijn
door Gerrit Baetsen gemaakt en voor publicatie op deze website aangeboden.

 

 

 


 

Op donderdag 13 maart 2014 werd op initiatief en onder begeleiding van de Stichting Geschiedschrijving Nederweert
de eeuwenoude waterput bij de St.Lambertuskerk opgegraven.
Op een diepte van ca 2 meter ligt de bovenkant van de oude putschacht.
 De put heeft een doorsnede van twee meter en was vermoedelijk tien meter diep.

In de Kerkstraat bevonden zich vroeger twee openbare waterputten.
Het water werd d.m.v. een putwip en een emmer (zie ook knop "Waterputten ... Wat is wat?") uit de putschacht opgehaald.
Aan het einde van de 18e eeuw werd bij beide waterputten een gietijzeren pomp geplaatst.
Van beide waterputten wordt al in de zeventiende eeuw (1600-1699) melding gemaakt.

 

 

Tijdens de reconstructie in 2014 van de Kerkstraat wordt met de situering
van de oude waterput bij de kerk rekening gehouden.
Op de nog bestaande oude putrand wordt de putschacht opgemetseld tot tegen het straatwerk.

 

(zie waterput is inmiddels afgedekt met een dikke glas/cortenstaal plaat.
(zie ook keuzeknop "Pompen & Putten " en knopje "Nederweert")

 

(Plaquette bij de waterpomp en de waterput)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een tweede waterpomp ("de Gorispomp") stond in de Kerkstraat ter hoogte van het huidige Lambertushof.
(ca 1910 en gezien vanuit de richting kerk)
De exacte lokactie onder het straatwerk van deze oude waterput is nog niet gevonden.