WASPLAATS "DE SPRUNK" IN BAARLO

 


wasplaats = sprunk (waterbron)

 

 

 

In het verre verleden konden de inwoners van Baarlo bij diverse waterbronnen
prima water krijgen en in de winter was er altijd stromend water.
Het nabij de bronnen gelegen grasveld (bleek) werd gebruikt als plek
voor het drogen van de was.


Om de wasplaats (de sprunk) te beschermen tegen o.a. stof afkomstig
van de boerenkarren op de zandweg die graan naar de nabij gelegen
watermolen brachten, werd een overkapping over de wasplaats gebouwd.
Wanneer de overkapping werd geplaatst is niet bekend.
Vermoedelijk is de huidige overkapping gebouwd in de 19e eeuw.


Met de komst van de loden waterleiding in het eerste kwart van de
twintigste eeuw verloor de wasplaats steeds meer zijn betekenis.
"De Sprunk" is gelegen aan de Baron van Erplaan, in de richting van kasteel d'Erp.

 


De watermolen in Baarlo nabij de wasplaats


De hiervoor reeds genoemde watermolen ("De Sjpeulhof")
- sjpeulen is spoelen/wassen - ligt op enkele meters afstand van de wasplaats.
Van deze watermolen wordt in 1326 voor het eerst melding gemaakt.
De watermolen behoorde toe aan het "Huys tot Baerlo" (kasteel d'Erp).
Het huidige gebouw dateert uit het begin van de 17e eeuw.
Tot 1960 was de watermolen in bedrijf.
 

De molen behoort tot de categorie "onderslagmolens".
In 1850 werd de watermolen omgebouwd tot oliemolen.
Vanaf 1900 deed ze weer dienst als graanmolen.


Na aankoop van de watermolen door de gemeente Maasbree
werd de molen in 1796 geheel gerestaureerd.
De watermolen is elke zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
voor het publiek geopend en is dan meestal ook in bedrijf.
 

 

 

*******************************************************************************
 


foto-collage "Wasplaats Baarlo"

 

.

De wasplaats met de huidige overkapping te BAARLO. Rijksmonumentnr. 26534.

 

Een gemeenteput in de Hoogstraat te Baarlo.
De waterput was gelegen in de buurt van de veldwachterswoning nabij de Sint Annakapel