SCHINNEN

Scalahof 1
6365 BK Schinnen
046-443.92.92

 

Amstenrade - Doenrade - Heisterbrug - Hommert - Klein Doenrade -
Nagelbeek - Oirsbeek - Puth - Schinnen - Sweikhuizen - Thull - Wolfhagen

 

De plaats Puth ontleent zijn naam aan de vele diepe waterputten die hier in het verleden aanwezig waren.
Helaas is in Puth niet een oude waterput meer zichtbaar aanwezig.
 

Een centrale plek in Puth was vroeger de diepe openbare waterput waar de bewoners van Onderste-Puth
en van Bovenste-Puth elkaar ontmoetten en hun drinkwater kwamen halen.
Na de komst van de waterleiding (omstreeks 1925) raakte de put in onbruik.
Op de plek waar de waterput was gelegen werd in 1930 een kerk gebouwd.

_________________________________________
 

Volgens de gemeente Schinnen is het niet bekend of zich in de plaatsen binnen de gemeente oude openbare
waterpompen en/of oude openbare waterputten (of replica's) bevinden of hebben bevonden.

Uit eigen onderzoek is echter gebleken dat binnen de gemeente Schinnen in elk geval twee oude
openbare waterputten/pompen (of replica's) aanwezig zijn of zijn geweest.

Door de gemeentelijke herindeling vormen Schinnen, Nuth en Onderbanken per 01-01-2019
samen de nieuwe gemeente Beekdaelen.


______________________________________________________

 De oude openbare waterput in de Raadhuisstraat te Oirsbeek

 

Amstenrade, De Root (nabij het Marktplein) anno 2016

 In lang vervlogen tijden (ca 200 jaar geleden) lag hier "De RoŽd", een drenkplaats voor het vee, omgeven door kleine boerderijen.
  Later verscheen op deze plek een waterput en weer jaren later werd op de put een waterpomp geplaatst.
Het was tevens een ontmoetingsplek voor de inwoners, waar het wel en wee gedeeld werd.
Door de komst van de Staatsmijnen in 1910, zakte het grondwater dusdanig, dat het steeds
moeilijker werd om de inwoners van drinkwater te voorzien.
Onder leiding van burgemeester graaf Arthur de Marchant et d'Arisembourg besloot de
gemeenteraad in 1923, dat er een waterleiding moest worden aangelegd.
Een jaar later genoten de eerste bewoners van stromend en schoon drinkwater, hetgeen in die tijd een luxe was.

Na de komst van de waterleiding verdween de oude waterpomp uit het straatbeeld.
In 2016 werd besloten om op die plek weer een waterpomp te plaatsen om zo de herinnering aan het drinkwaterverleden te laten herleven.

Op 25 september 2016 werd de waterpomp, voorzien van een granieten opvangbak, feestelijk onthuld.