WML

In 1925 begon men in Limburg met het aanleggen van waterleidingen.
Op 1 juli 1973 fuseren de twee provinciale waterleidingbedrijven in Limburg tot
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).
In 1980 worden alle provinciale waterleidingbedrijfjes gebundeld en komt de uitvoering in handen van WML.
Anno 2011 zijn er meer dan 500.000 klanten aangesloten op het Limburgse drinkwaternet.

 

Het grootste gedeelte van het drinkwater wordt vervaardigd van grondwater
dat uit diepe bodemlagen wordt opgepompt. 
Dat gebeurt in ongeveer 25 (grondwater)pompstations die verspreid door Limburg liggen.
Het drinkwaterverbruik in de provincie Limburg bedraagt ongeveer 70 miljoen kubieke meter per jaar. 

In Noord- en Midden Limburg is het drinkwater van nature vrij zacht. 
In het grootste gedeelte van Zuid-Limburg maakt WML het drinkwater zachter
omdat het grondwater hier veel kalk bevat. 

Om schaars grondwater te "sparen" maakt WML steeds meer drinkwater uit Maaswater.
Zo is in 2002 o.a. het Waterproductiebedrijf Heel (WPH) in gebruik genomen.
Dit bedrijf heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 20 miljoen kubieke meter drinkwater,
bereid uit oppervlaktewater (Maaswater). 
 


Waterproductiebedrijf HeelModerne technieken maken van Maaswater drinkwater dat aan de
strengste kwaliteitseisen voldoet en lekker smaakt.


                                                                                                                                                    

 

Locaties/gebouwen van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML): 


*  het hoofdkantoor is gevestigd te Maastricht;
*  6 vestigingen Service en Beheer Leidingnet (SBL);
*  1 vestiging Aanleg Leidingen Noord/Zuid (AL);
*  4 regiokantoren Productie;
*  1 oppervlaktewaterstation (te Heel);
*  25 grondwaterpompstations (21 van deze pompstations zijn voorzien van een waterreservoir);
*  19 waterreservoirs in buitengebied;
*  4 torenreservoirs;
*  2 onthardingsbedrijven met reservoirs.

Het water wordt getransporteerd in een leidingnet van ongeveer 8.600 km lengte (in 2011).
Het leidingstelsel is opgebouwd uit transportleidingen (grootste diameter), hoofdleidingen
(de waterleidingen in de straat) en dienstleidingen (aftakkingen naar woningen en bedrijven).

 

_________________________________________________

 

Momenteel (2011) worden in het gebied genaamd Beekerberg (tegenover Maastricht Aachen Airport)
door WML twee grote drinkwaterkelders gebouwd om de drinkwatervoorziening in Limburg bestendig te maken.

Een drinkwaterkelder (reinwaterkelder) is een reservoir waarin gezuiverd grondwater wordt opgeslagen.
Met gebruikmaking van waterpompen wordt het niveau van de watervoorraad op peil gehouden.
Als de waterconsumptie groter is dan het waterproductiebedrijf kan aanvoeren,
wordt de waterkelder gebruikt als noodreservoir.

Deze twee grote nieuwe waterkelders gaan de vier in de vijftiger jaren van de vorige
eeuw gebouwde kleine waterreservoirs vervangen.
De vier reservoirs vormen een belangrijke schakel in de drinkwatervoorziening in de regio
Sittard-Geleen, Stein, Beek en Meerssen, maar zijn voor de toekomst te klein
en ongunstig van opbouw om een adequate drinkwaterlevering te blijven waarborgen.

In december 2011 moet de eerste kelder klaar zijn en eind 2012 wordt de tweede kelder in gebruik genomen.
De vier oude waterreservoirs worden in het voorjaar van 2012 gesloopt.

 

_________________________________________________

 

ENKELE WATERPOMPSTATIONS en VOORMALIGE WATERPOMPSTATIONS
 

pompstation Craubeek aan de Weg langs de Zevensprong
(zie ook de rubriek "Historie")

het voormalige Pomphuuske aan de Bergerweg 29 te Sittard
(zie ook de rubriek "Historie")

 

waterproductiebedrijf Heel aan de Baexemerweg 3 te Heel

 pompstation aan de Kleivelderweg te Geulle bouwjaar 1926

 

pompstation langs de Watervalweg, omgeving gehucht Waterval (bjr 1962)

pompstation aan de Heringsweg te Schinveld (Schinveldse bossen)

 


 

Klik hier voor oude niet meer bestaande of niet meer in gebruik zijnde Limburgse drinkwaterpompstations