GESCHIEDENIS EN LIGGING VAN LIMBURG ©

 

          

GESCHIEDENIS

Limburg is genoemd naar de burcht Limbourg, gelegen aan het riviertje de Vesdre in de Belgische Ardennen, die de zetel was van een middeleeuws vorstendom waarvan ook een gedeelte van het Maasland ten noorden van Luik deel uitmaakte.
Na de Napoleontische tijd voegden de grote mogendheden het gebied bij het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, waartoe ook BelgiŽ behoorde.
De eerste koning, Willem I, gaf het de naam Limburg.

Na de afscheiding van BelgiŽ werd Limburg in 1839 tussen beide landen verdeeld.
Haar strategische ligging maakte Limburg eeuwenlang tot een omstreden gebied voor
de Europese grootmachten.
Romeinen, Spanjaarden, Pruisen, Oostenrijkers en Fransen zijn in Limburg heer
en meester geweest.

In 1673 leidde Lodewijk XIV, de Zonnekoning, persoonlijk het beleg van Maastricht
door de Franse troepen.
Bij dit beleg kwam een van zijn adjudanten, graaf Charles d'Artagnan, om het leven.
Hij werd bekend als een van de musketiers in het gelijknaminge werk van Alexandre Dumans (1802-1870).

Ook in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waarin Nederland zich ontdeed van de
Spaanse overheersing, was Limburg vaak een bloedig strijdtoneel.
Bij de slag op de Mookerheide (14 april 1574) kwamen twee broers van prins Willem
van Oranje Nassau en duizenden "hollandse" huurlingen om het leven.


De geschiedenis van Limburg is sinds de Karolingische tijd grofweg in een aantal
jaartallen samen te vatten:


1288:              
De hertog van Brabant verslaat het verbond van de graaf van Gelre en de bisschop
van Keulen in de slag van Woeringen.

1814:              
De Fransen smeden een staatkundige eenheid, waaruit de latere provincie
Limburg ontstaat. 

1815 / 1830: 
De Franse departementen van Nedermaas en van de Roer vormen de nieuwe
provincie Limburg binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Koning Willem I wenst de naam Limburg te handhaven als herinnering aan het
oude hertogdom Limburg aan de rivier de Vesdre in BelgiŽ.

1830:              
Limburg (behalve Maastricht) komt onder Belgisch bestuur.

1839:              
Limburg wordt gesplitst in een Nederlands en een Belgisch deel.
1900:              
De industriŽle winning van steenkool in Limburg komt op gang.

1940 / 1945: 
Wereldoorlog II walst over het Limburgse land.

1967:              
De regering (kabinet den Uyl) gaat over tot het daadwerkelijk sluiten van
de Limburgse kolenmijnen.

1978:              
Het Provinciaal Bestuur en de rijksoverheid maken afspraken over een nieuw
perspectief voor het door werkloosheid geteisterde (Zuid-) Limburg.

1990:              
Het Provinciaal Bestuur sluit succesvol het herstructureringsbeleid voor Zuid-Limburg af.

1991 / 1992: 
I
n het Gouvernement te Maastricht vergadert de Europese Raad, wat resulteert
in het Verdrag van Maastricht.

Heden:            
Limburg geeft op eigentijdse wijze vorm aan zijn toekomst die vooral gestalte krijgt
in zijn internationale ligging in het Europa van morgen.


 

LIGGING

Limburg grenst over een lengte van ongeveer 195 km aan Duitsland.
De westgrens en een deel van de zuidgrens van de provincie is over een lengte
van ongeveer 130 km tevens de grens met Vlaanderen.
In het zuiden grenst Limburg ook aan WalloniŽ.
In het noorden grenst Limburg aan de provincies Brabant en voor een klein
deel aan de provincie Gelderland.
Op het smalste punt, bij Roosteren, vormt Limburg een slechts 6 km brede
wig tussen de beide buurlanden waarmee door de eeuwen heen nauwe
maatschappelijke en economische betrekkingen hebben bestaan.
Op het Drielandenpunt bij Vaals raken de grenzen van Nederland,
BelgiŽ en Duitsland elkaar.
Limburg ligt van zuid tot noord langs de rivier de Maas, over een lengte
van ongeveer 160 km.
De rivier die een directe verbinding vormt met het havengebied van Rotterdam,
heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de economische geschiedenis van Limburg.
In Midden- en Noord-Limburg loopt de westgrens van de provincie gedeeltelijk
door de Peel, ooit een hoogveengebied van 6.000 km2 dat een natuurlijke barriŤre
vormde met westelijk Nederland.
De Peel is nu grotendeels in cultuur gebracht.

Meer dan andere provincies in Nederland is Limburg tegenwoordig een kruispunt
van Europese hoofdverbindingen.
Snelwegen als de A2, de 67, de A73 en de A77 en de drukke spoorlijnen tussen
West-Nederland, het Rijn/Ruhrgebied en Centraal Europa lopen door Limburg.
Via de Maas en het Julianakanaal heeft de binnenscheepvaart toegang
tot de grote Europese vaarweg.
Van groot belang voor de economische infrastructuur van Limburg is ook
Maastricht-Aachen Airport, de euregionale luchthaven die een belangrijke
schakel vormt in het reguliere passagiersvervoer, het toeristisch charterverkeer
en het internationale goederenvervoer.

De internationale ligging van Limburg betekent dat veel wordt samengewerkt
met buitenlandse buren op politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gebied.
Deze samenwerking heeft gestalte gekregen in een aantal Euregio's waaraan
delen van Limburg participeren, namelijk de Euregio Maas Rijn,
Benelux Middengebied, Euregio Rijn Maas Noord, en de Euregio Rijn-Waal.
Bovendien is de provincie lid van het euregionale publiek-private partnerschap
Interregio Brabant-Limburg.

 

HET WAPENSCHILD VAN LIMBURG
  

Het wapen van de provincie Limburg is door koning Willem III bij Koninklijk
Besluit van 27 december 1886 vastgesteld.
In het Limburgse provinciewapen zijn de oude wapens van de vier
voornaamste vorstendommen of landstreken opgenomen waarvan delen, tot
de komst van de Fransen in 1794, behoorden tot de tegenwoordige provincie Limburg.
Het wapen van Limburg is een afspiegeling van de staatkundige
wordingsgeschiedenis van onze provincie.


De beschrijving van het wapenschild is als volgt:

Linksboven:
In een zilveren veld staat een rode leeuw met dubbele staart met goud gekroond
en met gouden klauwen.
Het is ontleend aan het oude wapen van de landsheer van Valkenburg.

Rechtsboven:
In een gouden veld staat een ongekroonde, zwarte leeuw, met rode
tong en rode klauwen.
De leeuw is ontleend aan het blazoen van het Huis Gulik.

Linksonder:
Op een gouden ondergrond staan drie horens van rood met zilveren banden.
Dit gedeelte houdt verband met het wapen van Horn.

Rechtsonder:
In een blauw veld staat een gouden leeuw met dubbele staart, een rode tong
en een kroon en klauwen van goud.
Dit is het oude wapen van het hertogdom Gelre (het huidige Gelderland).

Midden:
Over deze vier zogenaamde "kwartieren" heen ligt een hartschild.
Hierop staat in een zilveren veld een rode leeuw met gouden kroon en klauwen,
afkomstig van het oude wapen van het hertogdom Limburg.
Het hele wapenschild is bedekt met de Limburgse hertogelijke hoed of kroon.


Infobron:  Provincie Limburg