Het historisch "Pomphuuske" te Sittard ę
 


 

 

Het "Pomphuuske" is gelegen aan de Bergerweg 29 te SITTARD.
Dit gebouw is een creatie van architect Wielders en vormt een beeldbepalend element in de gemeente Sittard.


Het waterpompstation is gebouwd in 1915 en in 1938 aan de achterzijde uitgebreid met een aanbouw en onder een grasheuvel o.a. enkele reinwaterkelders.
In het in 1915 gebouwde pompstation is op een diepte van ongeveer 5,5 meter een pompenkamer ge´nstalleerd. 


Vanuit deze pompenkamer is de bronkelder met schacht bereikbaar. 
De afgedekte schacht heeft een diepte van ongeveer 7 meter.
Het bronwater werd naar een reservoir op de Kolleberg te Sittard gepompt en van daaruit gedistribueerd.


In 1938 zijn gelijktijdig met de uitbreiding van het pompstation op twee niveaus in het gebouw pompenkamers ge´nstalleerd.
Rond 1968 waren een vijftiental bronnen op het pompstation aangesloten. 


Dit waterdistributienet werd ruim 20 jaar geleden gekoppeld aan het pompstation van het waterwingebied Hoogveld en vanwege bronvervuiling zijn de activiteiten in 1987 geheel gestaakt en werd het "Pomphuuske" gesloten.


Het "Pomphuuske" is een rijksmonument (nummer 509589) en is in 2000/2001 gerestaureerd.


De voormalige reinwaterkelders, onder de grasheuvel, zijn aangepast tot een restauratieatelier met eigen toegang.
Door deze aanpassing zijn de oorspronkelijke reinwaterkelders voor een deel zichtbaar geworden.
In de pompenkamers onder het gebouw is een klein museum ingericht. 


Het gebouw heeft voorts als herbestemming een kantoor met museale uitstraling.

 

 

enkele afbeeldingen uit 1999 (voor de restauratie in 2000 / 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Het oude "Pomphuuske" te Sittard, omstreeks 1920.