OPENBARE WATERPUTTEN IN WIJLRE ©

 

 

Het graven van een waterput was een kostbaar en gevaarlijk karwei.
Mensen die geen eigen waterput hadden waren afhankelijk van de gemeentelijke drinkwaterputten.
In bijna elke gemeente waren indertijd wel een of meer van dergelijke waterputten aanwezig.

 

Ook in Wijlre waren vroeger een aantal openbare drinkwaterputten
waar de bewoners hun drinkwater gingen halen.
Het waren meestal gemetselde puthuisjes waar via een pomp in het huisje of gewoon
door het ophalen van de putemmer in de putschacht het water omhoog werd gehaald.

 

1. Het puthuisje in de Pastoor Maessenstraat (in de volksmond genaamd De Kolonie),
gesloopt/gedempt omstreeks 1960.
De versiering was aangebracht i.v.m. de terugkomst van een militair uit Oost-Indiė (1950).

 

2. Twee dames in de deuropening van het puthuisje in de Molengats.
Het huisje werd tijdens WO-II vernield.

 

3. Het oude puthuisje in de Marchierstraat.
Gesloopt en gedempt omstreeks 1927.

 

Na de komst van de waterleiding werden de oude puthuisjes overbodig.
De huisjes werden gesloopt en de waterputten werden gedempt.