OPENBARE WATERPUTTEN IN
STOKHEM - BEERTSENHOVEN - BERGHOF
©

 

 

Waterputten ontstonden zodra een samenhangende bewoning door mensen aanwezig was.
Immers drinkwater was ook in het verleden noodzakelijk.

Het graven van een waterput was een kostbaar en gevaarlijk karwei.
Mensen die geen eigen waterput hadden waren afhankelijk van de gemeentelijke drinkwaterputten.
In bijna elke gemeente waren indertijd wel een of meer van dergelijke waterputten aanwezig.

Bovenop de waterput stond meestal een eikenhouten raamwerk.
Het raamwerk was afgedekt met een leiendak of pannendak.
Ook waren er gemetselde puthuisjes.
Sommige puthuisjes konden worden afgesloten met een lattendeurtje.

Een touw met daaraan een emmer liep over een balk
en zo werd het water uit de putschacht omhoog gehaald.

 

STOKHEM
 

In Stokhem stond vroeger nabij het huidige pand Stokhem nr 61
langs de weg een openbaar waterputhuisje.
Na de komst van de waterleiding werd de put volgestort met allerlei puin.
In 1959 werd het puthuisje gesloopt en verdween uit het voorgeveltje ook de grote vuursteen.
In 2015 werd het puthuisje op de oude plek herbouwd.

 


de oud veldwachter Eurlings bij de openbare waterput in Stokhem

 


de oude openbare waterput in Stokhem

 


(2010) links van de groene haag stond vroeger het oude puthuisje

 


In 2015 werd het puthuisje op de oude putschacht herbouwd

 


De herbouw is voltooid. Er is mooi werk geleverd.

 


De waterput nog voorzien van een getrapt voorgeveltje.
Vermoedelijk in die tijd voorzien van een pannendak.
Later verdween het getrapte voorgeveltje en werd het dak
vervangen door een strakke betonnen bedekking

 

Oude waterpomp tegen de helling nabij hoeve Schoonzicht langs de
wandelweg van Stokhem naar Schin op Geul.
In vroeger tijden was achter het deurtje een opslagplaats voor o.a. emmers
ten behoeve van het vervoeren en scheppen van water.

 

BERGHOF

Vanuit Stokhem ligt boven aan de Dodemanweg het gehucht Berghof.
Het gehucht bestaat uit drie grote forse oude boerderijen.
In het hier gelegen natuurgebied Berghofweide ligt een heel oud puthuisje.
 

 


Voor drinkwater waren de bewoners van Berghof vroeger aangewezen op de 60 meter
diep gegraven waterput in het puthuisje, gelegen aan de voet van de Berghofweide.

 

Het puthuisje was vanaf 1949 in gebruik bij Natuurmonumenten.
Medio 1950 werd over de waterput een betonnen vloer gestort
en op 07-10-1950 werd het huisje geopend als wachthuis nr.1
Sinds die tijd is het in gebruik als natuurwachtersonderkomen.
 

 

 

 

Op 14-01-1955 werd de Stichting Natuurbeschermingswacht Zuid-Oost Limburg door koop
eigenaar van ca 2500 m2 grond van de Berghofweide met daarop het oude puthuisje.
In 1957 heeft het puthuisje een grondige renovatie ondergaan.
Er werd een nieuwe zolderetage en een nieuw dak gebouwd.

in 1997 heeft de laatste renovatie plaatsgevonden.
 

 

Het oude puthuisje in de Berghofweide d.d. 07-10-2010 (60 jaar natuurwachtersonderkomen) 

 

BEERTSENHOVEN

Het gehucht bestaat thans nog uit vijf heel oude- en moderne huizen/boerderijen.
Elk huis had hier vroeger een eigen waterput.
De puthuisjes met het ophaalmechaniek zijn door de komst van de waterleiding
in de jaren vijftig van de vorige eeuw helaas allemaal gesloopt.

 

Langs de in vroeger jaren genoemde Paulusbergweg (thans Beertsenhoven), liggen in een
nat natuurgebied (ca 65 meter van de huizen vandaan), enkele heldere waterbronnen.
 


een van de vele waterbronnen
 

Tijdens strenge vorst werd vroeger, als het water in de waterputten was bevroren,
door de bewoners het drinkwater uit deze heldere bronnen gehaald.
Het water in de bronnen bedraagt in zomer en in winter ca 12 graden.

 

In een weiland langs de weg in Beertsenhoven ligt deze oude gegraven waterput.
Volgens de overlevering zouden hier een aantal kleine huizen hebben
gestaan die meer dan 90 jaar geleden zouden zijn gesloopt.
 


De oude gegraven waterput in het weiland
 

 

Naast de putrand staat een gemetselde kolom.
Tegen de kolom was ooit een waterpomp bevestigd.
De bewoners van de kleine huizen gingen hier het drinkwater halen.
Na de sloop van de huizen diende de put als drinkwatervoorziening voor vee.