Oud openbaar waterputje in Terziet ©
 

 

Het oude waterputje was gelegen langs de Terzieterweg te Terziet, tegenover huisnummer 28.
Daar er nog geen waterleiding was haalden de buurtbewoners tot
in de jaren zeventig van de vorige eeuw hier hun bronwater.

 

 

De omgeving van Terziet ligt in een brongebied waar veel bronnen spontaan aan de oppervlakte komen.
Bij elke bron ontstaat een bronbeek en al die bronbeken zijn weer zijbeken van de Terzieterbeek.
De Terzieterbeek is ongeveer 2 kilometer lang en wordt in haar stroom tevens gevoed door deze zijbeken.
De Terzieterbeek is op haar beurt de langste zijbeek van de rivier de Geul.

 

De beek ontspringt op 162 meter hoogte boven NAP en de bron is gelegen net over de grens met België,
naast kasteel Beusdael (deelgemeente Sippenaeken van de gemeente Blieberg).
De vijvers rondom het kasteel worden gevoed door deze bron en via de overloop van de vijvers stroomt
het water noordwaarts richting de rivier de Geul.

 

De eerste honderden meters stroomt de beek ondergronds om vervolgens op Nederlands grondgebied
nabij de hoeve Klein Kullen (Terzieterweg 15) weer via een kleine natuurlijke waterval bovengronds te verschijnen.

 

Bij Terziet stroomt de beek een stuk onder de weg door en daar komt ook de Sijlerbeek in de Terzieterbeek.
De Sijlerbeek ontspringt in het Bronnentjesbosch op de grens met België, iets ten zuid-westen van
landgoed Alleleijn (Terzieterweg 17) en stroomt een heel eind langs de Terzieterweg.

 

De Terzieterbeek stroomt langs een gedeelte van het Kleinkullenvoetpad (achter Terzieterweg 15) 

 

Verder stroomafwaarts mondt ook de Helbergbeek en de Bredebron in de Terzieterbeek uit.
Nu begint de beek te meanderen.
Bij de wegsplitsing Terzieterweg en de Kuttingerweg mondt ook de Fröschebron uit in de Terzieterbeek.
Nabij de Plaatweg stroomt ook nog de Platergrub in de Terzieterbeek
om vervolgens bij de Volmolen zelf in de Geul uit te monden.