Waterpompen in Wessem ©


 

 

 de Markt te Wessem in vroeger jaren.
Zicht op de voormalige burgemeesterswoning en het Wulmenstraatje
(gezien vanaf het noorden)

e
bron:  "Wessem, een stadje met allure...".

Rechts is vaag een puthuisje zichtbaar.

 

De openbare dorpspomp in de Steenweg te Wessem omstreeks 1934 (zie ook de volgende foto).
Het verplaatsen van koeien door de straten van het dorp was in die tijd een normale zaak

 

De openbare dorpspomp in de Steenweg te Wessem omstreeks 1938 (zie ook de volgende foto).

 

De monumentale dorpspomp stond tot medio 2014 op een pleintje aan de Burgemeester Joostenlaan in Wessem.
De pomp dreigde op die plek verloren te gaan en na enig speurwerk bleek de originele plek voor het huidige pand Steenweg 14 te zijn.
De oude pomp werd in 2014 zo dicht mogelijk bij de originele plek terug geplaatst.

 

De openbare waterpomp op de Markt voor het raadhuis omstreeks 1934.
De pomp staat thans op de hoek Markt-Steenweg.
(koe Berta nam dan ook van de gelegenheid gebruik haar pas geboren kalf aan te melden bij de Burgerlijke Stand)