Waterput in Ubachsberg ©


 Het oude puthuisje in Ubachsberg omstreeks 1900, bij
de wegkruising Colmonterweg-Kerkstraat-Oude Schoolstraat
(uit de collectie van R.Habets)