Waterput in Termaar ©


 

TERMAAR:

Het puthuisje aan I Gen Bauerkoel te Termaar in vroeger tijden.
Op de voorgrond een vijver/waterpoel.
(zie ook keuzeknop "pompen & putten" gemeente Eijsden-Margraten / fotogalerie regio Margraten)

1963

 

1961