Waterput in Rothem ©


 

Er bestaat weinig tot geen informatie over de drinkwatervoorziening in Rothem.
Wel is bekend dat langs de Klinkenberg een openbare waterput met waterpomp heeft gestaan.


de waterpomp aan de Klinkenberg anno 1901 (met dank aan R. Habets)

Hier konden de bewoners van Rothem hun drinkwater halen.
De put en de pomp werden na de komst van de waterleiding afgebroken.

 

de waterpomp aan de Klinkenberg met mevrouw Marie Mommers-Moest