Waterput in Rothem ©


 

Er bestaat weinig tot geen informatie over de drinkwatervoorziening in Rothem.
Wel is bekend dat langs de Klinkenberg een openbare waterput heeft gestaan.


de waterput aan de Klinkenberg anno 1901 (met dank aan R. Habets)

Hier konden de bewoners van Rothem hun drinkwater halen.
De put werd na de komst van de waterleiding afgebroken.