Puthuisje in Meijel ©

 

 

Opschrift van de put "St Wilbersput anno 700-1900"

De waterput in Meijel (locatie: Hof) was waarschijnlijk een ronde kuil met een wand van turfblokken
en boven het maaiveld een opbouw van planken en is gelegen op de grens
van Limburg en Noord-Brabant (Meijel en Deurne).
De put lag als hoogste plek in de Peel en werd vanaf 1352 gebruikt als richtpunt voor grensbepalingen in alle richtingen.

Door de bijzonder ondergrond van de Peelrandbreuk kon op deze plek een waterput ontstaan.
De westelijke kant van waar ooit Maas en Rijn stroomden en ten oosten hiervan de afgezette grindlagen. 

In 1549 werd bij de waterput een "grenspaal" geplaatst met aan een kant het wapen van het Land van Brabant
en aan de andere kant het wapen van het Land van Weert.
In 1761 werd de huidige grenssteen geplaatst. De oude grenspaal was rond die tijd al lang verdwenen.

 grenssteen uit 1761

 

Volgens de overlevering kende men aan het putwater een genezende kracht toe,
(als bescherming tegen de moeraskoorts).
Men sprong in die tijd echter niet altijd zorgvuldig om met de waterput.
De waterput groeide dicht en in 1749 moest men de put weer opengraven.
Na 1800 raakte de waterput zo erg in verval dat er niets meer van te zien was.
In 1899 ging men op zoek naar de plaats waar de oude put gelegen moest zijn.

Op aanwijzingen van de omwonenden werd de waterput gevonden
en op 6 juli 1899 werd de put weer helemaal uitgegraven.
Boven op de oude put bouwde men vervolgens de huidige bestaande opstand.


St.Willibrordusput met Peter Puts 1957

Op 8 oktober 1899 werd de put ingezegend en werd de Sint Willibrordusput weer een bedevaartsoord.
Het putwater werd weer gebruikt en ook in flesjes mee naar huis genomen,
(nu als bescherming tegen oogziekten).

 

In WO II heeft de waterput veel te lijden gehad van het oorlogsgeweld en werd in 1953 hersteld.

 borstbeeld uit 1979

 

Op 6 augustus 1979 kocht de toenmalige gemeente Meijel het rijksmonument Sint Willibrordusput en de grenssteen
(met monumentnummer 28650) en plaatste een nieuw borstbeeld boven op het puthuisje.
Het oude borstbeeld uit 1953 staat sinds 2001 in de RK-kerk van Meijel.

Het laatste onderhoud van het puthuisje gebeurde in 2009.
Toen liet de toenmalige gemeente Meijel (thans gemeente Peel en Maas) in overleg met de Stichting Veldkapellen
en Wegkruizen en de heemkundevereniging Medelo het terrein rond de waterput en de grenssteen herinrichten.