Waterputje in Kleingenhout ©
 

 

Tot in 1926 haalden de bewoners het water uit het in de volksmond genoemde "Katteputje".
 "Het Katteputje" was gelegen achter de huidige manege Ravensbosch
in de vloedgraaf (een gegraven watergang) bij een natuurlijke waterbron.
De waterbron ligt in het gebied dat Putveld wordt genoemd.
Het bronwater en het overtollige hemelwater stroomt via het beekdal richting Stoepert.
Hier is het begin van de Kattebeek.

In 1926 kregen de inwoners van Kleingenhout de beschikking over waterleiding.
Vanaf oktober 1927 moesten nieuwe woningen op het waterleidingnet worden aangesloten.
De namen Putweg en Putveld houden de herinneringen aan het 'katteputje" levend.

 

Beeldmateriaal van de waterbron en "Het Katteputje" zijn helaas niet aanwezig.