OPENBARE WATERPUT IN KASEN ©

 

Kasen is een landelijk gelegen buurtschap in de gemeente Meerssen.
Het ligt ca 2 kilometer ten noordoosten van Bunde op het plateau van de Kruisberg,
plaatselijk bekend als Dennenberg, op ca 112 meter hoogte tussen
het Bunderbos en het vliegveld Maastricht Aachen Airport.

 

 

Kasen wordt sinds de 16e eeuw al genoemd als een buurtschap
langs een heirbaan van Maastricht naar Nijmegen.
Tot de 19e eeuw was het plateau van de Kruisberg (tussen Bunde en Geulle)
een groot eikenbos en na het rooien van dit bos ontwikkelde Kasen
zich als verzameling landarbeiderswoningen (fruitteelt).

 

De bewoners van Kasen moesten vroeger hun drinkwater halen in het
bronnengebied in het Kasennerbroek, het zogenaamde Broek.
Met een juk op de schouders met daaraan twee emmers ging men
dan de Dennenberg af en op om het water te halen.
De bewoners van de Locht gingen het water halen in het Bunderbos bij de Ravenbron.
 

 

In 1874 werd het toenmalige gemeentebestuur van Bunde gewezen
op de noodzaak van een openbare waterput in Kasen.
Het heeft echter tot 1899 geduurd voor dat er echt werk van werd gemaakt.
De putschacht (ca 25 meter diep) werd opgemetseld in "Maastrichtse" brikken en
op de putrand stond het ophaalmechanisme:
een putwiel met daaraan een putrol met twee emmers.
(honderd slagen met het putwiel om een emmertje water naar boven te halen)

In 1910 werd in de putschacht een waterpomp geplaatst.
Als in de waterput een verontreiniging optrad moesten de bewoners
van Kasen het drinkwater halen uit de waterbron "t Pötsje" op
de Kruisberg of uit de privé waterput achter de boerderij de Locht.

 

En als de zomer heel droog was moest men het water uit de bron in Vliek (Ulestraten) gaan halen.

De bron in Ulestraten omstreeks 1920

 

De volgende verbetering in Kasen was het plaatsen van een zuigperspomp in de putschacht.
Via het putwiel werden middels een krukas twee stangen in beweging gebracht,
die voor het aanzuigen en opstuwen van het water zorgden,
dat door een buis naar boven kwam.
 

 

 

De waterput was net als in veel andere dorpen en steden ook
een ontmoetingsplaats waar het plaatselijke nieuws werd uitgewisseld.

In 1933 werd Kasen aangesloten op het Limburgse waterleidingnet en raakte de put in verval.

Naar een ontwerp van prof. Hubert Levigne werd in 1977 door leden van de
buurtvereniging Kasen de waterput grondig gerestaureerd met als
resultaat een heel mooi puthuisje met in de schacht de originele zuigpersomp.
Uiteraard is de pompinstallatie niet meer in werking.
 

 Het puthuisje langs de Kasennerweg omstreeks 1992

 

Deze waterput is in de omgeving de enige herinnering hoe moeilijk het was
in het verleden in Kasen goed en schoon drinkwater te krijgen.
 

(info uit boek: "Kasen, een gehucht verkend", auteur Eduard Rouwet 1993)