Waterput in Gronsveld ©
 

 

De met een klein dak overhuifde waterput ("Den Witten Put") in Gronsveld
op de hoek van de Rijksweg en de Stationsstraat, omstreeks 1920

 In het trottoir ligt op de plek waar in het verleden het puthuisje heeft gestaan, een
grote Naamse tegel met de inscriptie: "Den Witten Put 1754".

Omstreeks 1835 waren in Gronsveld drie openbare waterputten aanwezig.
Van de andere twee waterputten zijn in het straatwerk geen herinneringspunten te vinden.