Waterput in Geleen ©
 

 

Oude boerderij met puthuisje in buurtschap Krawinkel omstreeks 1929
 

 

 

Buurtschap Krawinkel (Kraonkel) bestond oorspronkelijk uit twee delen, elk aan
weerszijde van de spoorlijn Sittard-Maastricht.
Het deel aan de westzijde is verdwenen door de bouw van de Staatsmijn Maurits.
Deze boerderij en het openbare waterputhuisje Dorpstraat (thans Kloosterstraat 42) anno 1929,
werden gesloopt i.v.m. uitbreiding van de kolenmijnen en ...

 

... werden na de sloop herbouwd op het terrein van het Open Luchtmuseum te Arnhem.