Openbare waterpompen in Weert ©

 

In de binnenstad van Weert stonden vroeger diverse openbare waterpompen.
Na de intreding van de loden waterleiding zijn al deze waterpompen uit het straatbeeld verdwenen.
Om de herinnering aan het pompverleden levend te houden werd door de gemeente in 1981 op
de Oelemarkt een pomp geplaatst, waar tot 1933 een openbare waterpomp heeft gestaan.


de pomp (1981) op de Oerlemarkt

 

Hier beneden een aantal oude prenten van openbare waterpompen
en hun toenmalige locaties te Weert

 


links een oude waterpomp hoek Molenpoort-Coenraad Abelsstraat 1910

 

 
waterpomp in de Langstraat (ca 1900)

 


de waterpomp in de Langstraat 1900

 


waterpomp in de Langstraat (ca 1915)

 


waterpomp in de Langstraat (ca 1910)

 


waterpomp in de Maaspoort (ca 1890)

 


waterpomp in de Maaspoort (ca 1895)

 


waterpomp op de Markt (nabij de ingang van de Hoogstraat) ca 1903

 


waterpomp op de hoek Markt-Hoogstraat ca 1900 (Biggenmarkt)

 


waterpomp op de Markt omstreeks 1900

 


waterpomp op de Markt (ca 1900)

 


waterpomp op de Markt (ca 1900)

 


waterpomp in de Maasstraat

 


waterpomp in de Maasstraat 1880-1900

 


waterpomp in de Maasstraat 1895-1900

 


waterpomp in de Maasstraat (ca 1910)

 


waterpomp in de Maasstraat 1900

 


waterpomp in de Maasstraat ca 1900

 


waterpomp hoek Maasstraat-Langstraat 1905

 


waterpomp in de Schoolstraat ca 1900 (met pensionaat Sint Jozef)

 


waterpomp in de Schoolstraat 1907

 


waterpomp op de Oelemarkt 1935

 

De oude openbare waterpomp op de Oelemarkt werd in 1933 opgeruimd
en was als afscheid voorzien van een guirlande.
 Later werd hier een replica geplaatst.
Op de foto: Piet Stribos, alias Piet de Smieėd.

 

Brief uit 1932 bij afscheid van de waterpomp op de Oelemarkt (Schrijver onbekend)

"Afscheid van de pomp.
Reeds lang waart gij, o oude pomp, niets anders dan een stenen stomp.
Waaruit voor lang eens water vloeide, dat straten, huis en tuin besproeide.
Toch gingt gij mede met Uw tijd, en steunde de electriciteit.
Och oude pomp wil toch niet klagen, nu is 't uur van afscheid geslagen.
Heeft de achtbare gemeenteraad over Uw lot moeten beslissen,
en toch pomp zullen wij U missen.
Komt op Uw plaats dan een fontein, de buurt zal dan tevreden zijn".

 


waterpomp op de Oelemarkt (ca 1910)
 

 


waterpomp op de Oelemarkt (1910)

 


waterpomp op de Oelemarkt (1905)

 


waterpomp in de Beekstraat ca 1914

 


waterpomp in de Beekstraat ca 1906

 


waterpomp in de Beekstraat met o.a drie militairen ca 1915

 


foto: Weertdegekste

Tijdens de herbestrating van de Markt in oktober/november 2016 werd bij graafwerkzaamheden de oude waterput zichtbaar.
Vermoedelijk dateert de stadswaterput uit de 15e of 16e eeuw en heeft een doorsnede van circa 3,5 į 4 meter en kan mogelijk
voor de inwoners van Weert de (drink)watervoorziening zijn geweest. Weert had in die tijd ongeveer 2500 inwoners.
Het archeologisch adviesbureau Raap zal de vondsten in kaart gaan brengen.
De gemeente Weert gaat zich beraden wat er verder met de oude stadswaterput gedaan kan worden.
De vondst van de oude waterput is van grote cultuurhistorische waarde.

Voor de gemeente Weert moet deze vindplaats echter niet verrassend en/of onbekend zijn geweest.
Reeds halverwege de 19e eeuw stond nabij de vindplaats een openbare waterpomp.

zie ook de keuzeknop Pompen & en Putten / Weert

 

Houten waterput in 1957 opgegraven aan de Graafschap Hornelaan te Weert bij de aanleg van de riolering.
De waterput was gemaakt van een uitgeholde boomstam en diende voor het
vergaren van drinkwater voor mens en dier.
De waterput dateert uit de jaren 800-1400, een juiste datering is niet aan te geven,
omdat geen resten van aardewerk ed werden aangetroffen.  

 

Houten waterput in 1959 opgegraven bij de aanleg van de gebouwen van
het Bisschoppelijk College nabij de Kazernelaan te Weert.
De waterput was gemaakt van een uitgeholde boomstam en diende voor het
vergaren van drinkwater voor mens en dier.
De waterput dateert uit de jaren 800-1400, een juiste datering is niet aan te geven,
omdat ook hier geen resten van aardewerk ed werden aangetroffen.