Waterpompen in KERKRADE ©
 

 

Waterputten ontstonden zodra een samenhangende bewoning door mensen aanwezig was.
Immers drinkwater was ook in het verleden noodzakelijk.

Het slaan (graven) van een waterput was een kostbaar en gevaarlijk karwei.
Mensen die geen eigen waterput hadden waren afhankelijk van de gemeentelijke drinkwaterputten.
In bijna elke gemeente waren indertijd wel een of meer van dergelijke waterputten aanwezig.

 

Zo stond in vroeger jaren in de Groote Rijksweg een openbare waterpomp.

De Groote Rijksweg volgt globaal het tracé van de huidige Holzstraat, Hoofdstraat, Markt, Wijngracht en Kaalheidersteenweg. 
Hoewel deze weg dwars door het midden van de gemeente Kerkrade loopt
bleef de weg tot 1962 eigendom van het Rijk. 

 

De Groote Rijksweg te Kerkrade omstreeks 1910 (thans Markt).
Op een pleintje stond een openbare waterpomp met in de directe nabijheid een kruis.
 Het kruis was omringd door een ijzeren hekwerk en coniferen.
Geheel links op de afbeelding is nog een gedeelte van de huidige Hoofdstraat zichtbaar.
 

In 1918 werd het kruis verplaatst richting het Kerkplein en werd geplaatst voor de gevel van de Sint Lambertuskerk.

 

 

Kerkrade pomp op de Markt anno 1913

 

Op de Markt (hoek Einderstraat) lag in vroeger tijde d'r ronge pool (de ronde poel) en
in de nabijheid stond ook een openbare waterpomp.
De poel werd gebruikt als drinkplek voor het vee, maar ook als waterbuffer bij brand.

 

 


het bergputje van Nulland

Groot Nulland ligt ten noorden van de Nullanderstraat tussen de Kipstraat en de Klinkstraat.
Bovenaan de heuvel lag de uit 1721 stammende hoeve "De Klink".
Nabij de hoeve stonden vroeger een vijftiental huizen (buurtschap Klink).
Beneden tegen de helling lag in de Nullanderstraat deze drinkwaterbron.
In de volksmond "het bergputje" van Nulland genoemd.

Buurtschap Klink en de hoeve werden in de periode 1963-1965 afgebroken.

 

Waterbron aan de Baamweg (thans voetpad) nabij de Maria Gorettistraat in Bleijerheide.
Door de zeer sterke begroeiing is de bron nagenoeg niet meer bereikbaar.
Er stromen nog enkele waterstroompjes vanuit de bronrichting bergafwaarts.

 

(ca 1918) een aantal mensen hebben water gehaald aan een van de waterbronnen in het
achterliggend drassige land in Spekholzerheide-Holzbroek (ontleend aan het toponiem "Hootsbroch").
Thans liggen hier de sportvelden aan de Schifferheidestraat.
Op de achtergrond staat de in 1914 gebouwde woninggroep Heilust.
Omdat de Duitsers gedurende de WO-II de watertoevoer uit Duitsland hadden afgesloten,
waren de mensen ook in de oorlogsjaren nog van deze waterbronnen afhankelijk.

____________________________________________________________
 

Beneden aan de Bergstraat in Bleijerheide was vroeger ook een drinkwaterbron en
in Kerkrade voerde vanaf de Einderstraat een paadje (de Putgang) naar de verderop gelegen drinkwaterbron.

____________________________________________________________
 

Na de komst van de waterleiding werden de waterputten gedempt en verdwenen de waterpompen en poelen uit het straatbeeld.

(Met dank aan Jan Pelzer te Kerkrade)