WATERPOMPEN IN HOENSBROEK ©
 

 

In 1913 werd begonnen met de bouw van de mijnwerkerskolonie "De eerste Stap" (architect de heer Jan Stuyt).
Het initiatief was van Mgr.dr.H.A.Poels, aalmoezenier van de arbeid.
Om de woningnood in de mijnstreek beter aan te pakken werd door hem in 1910 de overkoepelende woningbouwvereniging
"Ons Limburg" opgericht die service verleende aan de plaatselijke afdelingen.

Deze groep van 100 woningen werd gebouwd in de Slakkenstraat, de Van Rossumstraat, het Pastoor Roselaersplein,
de Poelsstraat, de Stuytstraat en de Burgemeester Boshouwerslaan.
De eerste steen werd gelegd op 10 augustus 1913.
De kolonie werd zo ingericht dat sprake was van een gezonde leefomgeving (ruim, met tuinen, pleinen en waterpompen)

 

 
 


De Van Rossumstraat anno 1914 gezien in de richting van de Slakkenstraat,
met links en rechts van de straat een openbare waterpomp.

 


 

Onderstaande afbeelding is de Poelsstraat, met aan de linker kant van de straat een openbare waterpomp.
In de achtergrond is een gedeelte van het Pastoor Roselaersplein zichtbaar.

 Poelsstraat anno 1914

 

Na de komst van het waterleidingnet werden de waterpompen gesloopt en de waterputten gedempt.
In de omgeving is geen markering aanwezig die aan het drinkwaterverleden in deze buurt doet herinneren.

 

Buurtschap "Op de Metten" in Hoensbroek, Mettenstraat, anno 1917.
Rechts achter de boom stond een waterpomp die de bewoners van drinkwater voorzag.