WATERPOMPEN IN EYS ©

 

In de Sint Agathastraat stond in het verleden een gietijzeren openbare waterpomp.
De pomp stond voor het pand met huisnummer 1.
Jaren geleden was hier het café-restaurant Lennartz-Merx, annex graanhandel, gevestigd.

De pomp had een dubbel functie: het was een waterpomp en tevens straatlantaarn.

 

Door de komst van de waterleiding is de oude pomp verdwenen.

 

Enkele jaren geleden is ook het pand en de naast gelegen opstal gesloopt.
Momenteel is de plek een braak liggend en omheind terrein.

 

Er bestaat een voornemen om, als een herinnering aan het drinkwater verleden, op de plek
waar thans de huidige straatlantaarn staat (hoek Grachtstraat - Sint Agathastraat)
een replica van de oude waterpomp/lantaarn terug te plaatsen.

De toekomst zal moeten uitwijzen of dit voornemen ook daadwerkelijk zal worden verwezenlijkt.

 

____________________________________________________________________

 

Tegen de gevel van het pand Wittemerweg 29 (vroeger met huisnummer 14)stond in het verleden ook een openbare waterpomp.

 

Ook deze waterpomp is door de komst van de waterleiding uit het straatbeeld verdwenen.

 

Momenteel is in het pand "Herberg Bie De Tantes" gevestigd.

Tegen de gevel is op de oude plek, als een herinnering aan het verleden,
een kleine waterpomp geplaatst.