Waterpompen in Venlo ©

 

De eerste waterleiding in Venlo dateert van het begin van de zeventiende eeuw.
Bij de Onderste Molen was een waterreservoir.
De waterleiding bestond uit uitgeholde boomstammen en liep in een rechte lijn door het Brook naar de Keulsepoort.
Aan de Keulsepoort en op de Oude Markt waren bekkens, waar water kon worden afgetapt.
De waterleiding voedde bovendien een fontein voor het stadhuis.
Bovenop deze fontein stond een beeld, dat veel later de dialectnaam ‘Schinkemenke’ zou gaan krijgen.
De aanleg van de waterleiding werd op kosten van de stad uitgevoerd tussen 1616 en 1618.
Uit Luik kwam de fonteinmeester en ingenieur Adriaen Barbiers naar Venlo om de boomstammen uit te boren en verder te bewerken.
De buizen werden bestreken met pek en teer om ze te beschermen tegen rotting.
Een Venlose smid leverde de ijzeren banden die rondom de buizen werden aangebracht.
Al met al moet dit grote werk een lieve duit hebben gekost.
 
Tegen het einde van de achttiende eeuw waren de buizen versleten en werd de
watervoorziening stopgezet in verband met de hoge herstelkosten.
De Venlonaren waren voortaan aangewezen op openbare waterputten en later op openbare stadspompen.

tekst: Sef Derkx

 

VENLO

Waterpomp in de Kleine Kerkstraat anno 1910

 

Waterpomp in de Vleesstraat anno 1905

 

Een openbare waterpomp na de bevrijding WO-II

 

 

Venlo, waterpomp hoek Parade-Picardie, ca 1900

 

Venlo, waterpomp in de Kleine Kerkstraat

 

Pomp met bovenop het beeldje van het "Schinkemenke" op de Kwartelenmarkt

 

In Venlo stonden tot ca 1900 op diverse straathoeken openbare waterpompen, die bedoeld waren voor mensen die geen eigen waterput konden slaan.
Het drinkwater uit deze waterpompen was vaak van slechte kwaliteit.

Een waterpomp stond o.a.:
- op de hoek Begijnengang-Klaasstraat
- op een van de hoeken in het Maasschriksel
- hoek Gasthuisstraat

Vanaf 1900 werden de openbare waterpompen in Venlo een voor een verwijderd.
De waterleiding deed zijn intrede.
Op 4 februari 1889 werd het Venlose waterleidingsbedrijf in werking gesteld en
beschikte een gedeelte van de stad over "kraanwater".

 

Het waterpompstation Leutherberg aan de Zwarteweg 2 te Venlo werd gebouwd in 1888