Waterpomp en waterputten in Maasniel ©
 

Waterput tot gerieft ende welvaert van dese gemeynte.

In de kern van Maasniel waren lange tijd drie waterputten aanwezig, bestemd voor openbaar gebruik.
Een put was gelegen op de Eiermarkt (niet meer zichtbaar), de tweede put was gelegen voor het toenmalige raadhuis (niet meer zichtbaar)
en de derde put was gelegen op Cleenbroeck (niet meer zichtbaar) - de huidige Wilhelminalaan ter hoogte van het vroegere Groene Kruisgebouw.

De Gemeente Maasniel heeft op 29 augustus 1934 een contract getekend voor de aanleg van waterleiding in Leeuwen,
Maasniel, Gebroek en Notenboom.
 


 

Waterpomp in de Raadhuisstraat tegen de gevel van het voormalige raadhuis van Maasniel.
De waterput stond zomers vaak droog.
(afbeelding voor 1935)

 


Situatieschets uit 1818 hoek Wilhelminalaan-Julianalaan

 


 Waterput/bloembak hoek Wilhelminalaan-Julianalaan in Maasniel circa 1952

 

    
De waterput (diepte ca 3 meter) in een grasveldje hoek Wilhelminalaan-Julianalaan in Maasniel (nabij slagerij G.Cox).
De bovenbouw van de put was op de oude afbeelding hierboven in gebruik als bloembak.
Hier stond in het verleden een schuurtje en voor het schuurtje lag de waterput.
Omdat de waterput bij het raadhuis zomers vaak droog stond werd als vervanging de oude waterput op deze plek gebouwd. 
Het schuurtje werd in de dertiger jaren van de 20e eeuw gesloopt en weer jaren later verdween de oude waterput onder het maaiveld.

Deze put kent een lange geschiedenis en wordt in de volksmond de Sint Laurentiusput genoemd.
Dat er in het dorp voordien al een waterput heeft gestaan, blijkt uit een vermelding uit 1666:
"tot Maesniel omtrent den put".
In de geschriften werd gevonden dat in 1708 de custerse, koster Smeedts, die met zijn gezin naast de brug woonde tegenover het
heyligen huysken, de mesthoop bij de waterput moest verwijderen vanwege de smerigheid en de grote overlast die het gaf.

Op 1 november 2014 werd de oude waterput blootgelegd en werd gestart met het in ere herstellen van de put.
De waterput is inmiddels opgemetseld tot circa 90cm boven het straatwerk en is in 2015 afgedekt met een dikke glasplaat voorzien van tekst.

 

  
Een andere waterput (eerste vermelding 1664) werd eerder gevonden op de hoek Wilhelminalaan-Hoekstraat (nabij de geldautomaat Rabobank).
Deze waterput was privé-eigendom, maar werd ook als openbare waterput gebruikt.

De put (diepte 3.75 meter) behoorde toe aan de hier gelegen herberg met brouwerij,
genaamd het Leyenhuis aan de Steenweg (Hoekstraat).
De put lag binnen de muren van het pand. De brouwerij was gevestigd in een schuur aan de achterzijde van het Leyenhuis.
Tegen de buitenmuur van het pand was een openbare waterpomp bevestigd die via een pijp verbonden was met de waterput.
De put werd gevoed door schoon grondwater en was het nuttigen van vervuilt beekwater niet nodig.

Het Leyenhuis (eerste vermelding 1555) was in de 17e eeuw één van de meest bekende herbergen van Maasniel.
Het was onder meer de plaats waar de Schepenen van Maasniel hebben vergaderd.
Ook gaf de herberg in die tijd onderdak aan officieren van legers die Roermond belegerden.

In 1965 werd de brouwerij gesloopt. Het huis werd het laatst bewoond door de familie Meisters met een winkel in porselein.
Het Leyenhuis werd in 1970 samen met andere panden in de Hoekstraat gesloopt om plaats te maken voor een klein winkelcentrum. 
De waterput is inmiddels opgemetseld tot circa 90cm boven het straatwerk en is in 2015 afgedekt met een dikke glasplaat voorzien van tekst.