Waterpomp in Limmel ©


 Tot eind 50-er jaren van  vorige eeuw stond op de hoek Judeaweg -
Emmausstraat te Limmel een dorpspomp. Toen de huizen aan de rechter
zijde van de Emmausstraat ook werden aangesloten op het Gemeentelijk
Waterleidingnet, verdween de stenen pomp uit het straatbeeld.

 

Limmel, hoog water en een dorpspomp