Waterpomp in Limmel ©


 Tot eind 50-er jaren van de vorige eeuw stond op de hoek Judeaweg -
Emmausstraat te Limmel een dorpspomp. Toen de huizen aan de rechter
zijde van de Emmausstraat ook werden aangesloten op het Gemeentelijk
Waterleidingnet, verdween de stenen pomp uit het straatbeeld.