Waterpompen in Nuth en Grijzegrubben ©

 de Bavostraat gezien vanuit de lucht

 

de waterpomp (rechts) in Ter Ziepe (Bavostraat) in 1914

 de waterpomp omstreeks 1914

 

Op 16 februari 2011 gaf gedeputeerde NoŽl Lebens het startsein voor de reconstructie
van de openbare ruimte in de Bavostraat in Nuth.

De Bavostraat is een typisch voorbeeld van een oude mijnkolonie.
De straat was vroeger een belangrijke verbindingsweg van het buitengebied naar het centrum.

De gemeente Nuth heeft samen met de bewoners en de woningbouwcorporatie
Wonen-Zuid het initiatief genomen de oude woningen te renoveren en de
straat in oude luister te herstellen.
De renovatie van de woningen is voltooid en de gemeente heeft de straat gereconstrueerd en ingericht.
Er zijn o.a. groenvoorzieningen aangebracht (bomen en perkjes).
De Provincie Limburg heeft aan de inrichting financieel bijgedragen.

 

 

In een uitsparing in het straatwerk staat deze gemetselde pompzuil
en afgedekt met enkele dakpannen.
De woningbouwcorporatie "Wonen-Zuid" heeft in 2012
tegen deze zuil een gerestaureerde waterpomp geplaatst.
In het straatwerk bij de pomp is het mijnwerkerssymbool (twee gekruiste hamers) aangebracht.

De buurtvereniging Bavowijk zal het onderhoud van de pomp verzorgen.

Zo blijft de herinnering aan het drinkwaterverleden in deze oude straat behouden.
 


___________________________________________________________________


 


(foto:  "NuthvanToen.nl")

De waterpomp bij het oude raadhuis
In 1918 werd op het raadhuis de eerste verdieping gebouwd (afbeelding uit 1922)

Heel vroeger was de plek in de buurt van deze waterpomp bekend als "de Drenck".
Het was een vijver waar de mensen hun vee konden drenken (laten drinken).
Om de vijver stonden de pastorie en enkele boerderijen tussen tuinen en boomgaarden.
De ruimte in dit gebied was erg klein.
Van de vijver naar de kerkdeur liep een kronkelpad: "de Drinckergats".

De vijver werd later drooggelegd en op de plek verscheen een openbare waterput.
Het kronkelpad was erg smal en stak de latere Stationsstraat over, om als "Pastorieweg"
door te lopen naar het gehucht Hellebroek.
Voor de inwoners van dit gehucht was het de enige verbinding met de kerk.
Bij de kerk was weinig plaats, zeker toen in 1854 de nieuwe school werd gebouwd, die
40 jaar later werd verbouwd tot raadhuis.
De ruimte voor de kerk werd ingenomen door een winkelpand met stal en erf en door
de uitbreiding van het kerkgebouw in 1921 werd het raadhuis nagenoeg onbereikbaar.
 
Door aankoop van panden en gronden kon de gemeente ruimte gaan verschaffen
om wegen in Nuth te gaan verbreden.
Het zou nog tot in de jaren dertig van de vorige eeuw duren voordat de
Drinckergats werd verbreed tot 10 meter.

(info:  Emile Bruls)

 


(foto:  "NuthvanToen.nl")

De waterpomp in Grijzegrubben in vroeger jaren.
 


In de loop van 1932 werd Grijzegrubben aangesloten op het waterleidingnet.
Hiermee was de gehele gemeente Nuth, met uitzondering van de meest veraf
gelegen gehuchten, van behoorlijk drinkwater voorzien.
De openbare waterpompen verdwenen daarna een voor een uit het straatbeeld.
Hier en daar staat nog een waterpomp om de herinnering aan het verleden levend te houden.

(info:  Hub Ritzen)